ÄLDRE LÄR ÄLDRE IT                                                                                                     

Välkommen till
årsstämman 2017
den 7 april

DIGITALISERINGEN

Allt fler tjänster och inte minst samhällstjänster digitaliseras.

Informations- och nyhetsflödet på Internet fortsätter att öka.

Den tekniska utvecklingen går allt snabbare.

Det gäller att vi hänger med för att inte behöva stå utanför.

Regeringens digitaliseringspolitik:
"Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig."

SeniorNet Sweden är en ideell förening som skapar möjligheter för
dig som senior att få både utbildning och praktiskt stöd inom IT-området.
Idag finns 45 lokala klubbar och antalet medlemmar är drygt 9 000.

Vår ambition är framförallt att bidra till att skingra frågetecknen kring den framväxande digitaliseringen. Din kunskap och kompetens är också mycket värdefull i det fortsatta arbetet - där äldre lär äldre IT.

MEDLEM
Medlemsavgiften i SeniorNet Sweden kopplad till en lokal klubb är 250 kronor per år.

Du får flera förmåner genom att vara medlem.
Registrera dig som medlem.

AKTUELLT

20-års jubileum

SeniorNet Sweden har i 20 år inspirerat seniorer att lära sig mer om nytta och nöje med IT. Det har gett fantastiska resultat som vi är stolta över. Vi är också tacksamma för det stora engagemang som finns för verksamheten. Välkommen till vår spännande jubileumswebb och ta del av både tillbakablickar och framtida möjligheter.

Jubileumswebben 

Årsstämma

Välkommen till årsstämman den 7 april 2017 med start kl.15.  Boka redan nu in tiden i din almanacka.   

SeniorNet klubbar i Sverige

Det finns idag 45 lokala klubbar inom SeniorNet Sweden. Det pågår en omfattande verksamhet och många äldre hjälper äldre med både utbildning och smarta lösningar. Karta och länkar till lokala klubbar

AKTUELLT FRÅN KLUBBARNA                                                                                                                      Fler klubbaktiviteter

Seniornet Nacka – har nu 400 medlemmar!

Raili Rickett som nyligen blev medlem nummer 400 i SeniorNet Nackaklubben, får gratulationer och blommor av ordförande Gunilla Wahlberg Åberg. Läs mer om verksamheten i SenioNet Nacka.

SeniorNet Botkyrka tester 3D-skrivare

Vid årsstämman 2016 beslöt SeniorNet Botkyrka att ta en närmare titt på vad man kan åstadkomma med en 3D-skrivare. Var det rent av dags att köpa en skrivare? Den lär ju bygga på samma principer som när man murar med tegelstenar, sätter kakel, spritsar grädde och stöper ljus. Läs mer och skrivartestet.

SeniorNet Tyresö -

Trådlöst i äldreboenden

SeniorNet Tyresös ordförande har lämnat in ett medborgarförslag som är kommunens dialogverktyg. Förslaget som lämnats in handlar om installation av WI-FI (trådlösa nätverk) i kommunens äldreboenden av olika slag.

NYHETER och viktiga områden

SeniorNets verksamhetskonferens 2017

Varje klubb väljer ut vilka som ska medverka i/delta vid årets verksamhetskonferens i Stockholm.

Konferensen går av stapeln den 8 april 2017.

Ordförandes blogg

I den här bloggen vill jag som ordförande lyfta och informera om aktuella frågor. Jag vill också berätta om mina tankar om framtiden.

Vad är e-hälsa?  

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet med mera. Läs mer om e-hälsa.

Nyhetslista

2017-03-18
Nu publicerar vi SeniorNet Swedens jubileumswebb. Vi firar 20 års jubileum och det finns mycket uppmärksamma. Det har hänt en hel del under dessa år och det är intressanta att verksamheten i allra högsta grad är lika angelägen och aktuell idag som när den startade.  

2017-02-23
SeniorNet Swedens webbplats har en ny startsida. För övrigt behålls webbplatsen intakt tills vidare. Vi har också en Jubileumswebb. Det kommer att ta lite tid innan allt fungerar och kopplingen mellan dessa webbplatser är klar. Vi hoppas på tålamod och överseende om det blir en del strul i övergången. 

2017-02-18
Har du ett speciellt minne från din tid med SeniorNet? Skriv till oss och bifoga gärna en bild, adress mitt@seniornet20.se. Läs mer på jubileumswebben.

Fler nyheter ...

2017-02-17
"Hög tid att införa digitala valsedlar"
För att bevara valhemligheten krävs digitala valsedlar, skriver två företrädare för Seniornet Sweden i en debattartikel i Computer Sweden den 8 februari 2017.  Ta del av artikeln ”Hög tid att införa digitala valsedlar”.

SeniorNet Sweden har även lämnat ett remissyttrande angående betänkandet: Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten till regeringens valutredning (SOU 2016:71).

2017-01-11
Datum för SeniorNets verksamhetskonferens och årsstämma har ändrats. Årsstämman äger rum fredag den 7 april. Verksamhetskonferensen äger rum lördag 8 april, båda i Stockholm.

BRA ATT VETA

SAMARBETEN

Senast uppdaterad 2017-02-23