Styrelsemöte 3 maj 2017

SeniorNet Swedens nya styrelse har sitt första operativa möte den 3 maj 2017. Arne Eskilsson, ny tf. ordförande leder mötet.

Tidigare ordföranden berättar om bakgrunden till  SeniorNet Swedens verksamhetsplan för 2017, som fastställdes på årsstämman (medlemssida). Föreningen ska fortsätta arbetet med att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig för dagens samhälle samt att arbeta för de många som står helt utanför det digitala samhället ska bli delaktiga.

Solvig Grönstedt informerar om planerna för en utveckling av medlemssystemet arcMember för att bland annat effektivisera föreningens återbetalningar till medlemmar som gjort felaktiga inbetalningar.

Ekonomifrågorna handlar mycket om den extra utbetalningen till alla lokala klubbar. Varje klubb får ett belopp motsvarande den halvårsersättning klubben tidigare erhållit. En förutsättning är dock att respektive klubb först lämnar in sina årsmöteshandlingar till SeniorNets Swedens kansli.

Stockholm Digital Care

Särskilt inbjudna till mötet är Jonas Ek och Dag Forsén som båda är aktiva i Stockholm Digital Care projektet, ett ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholms­regionen som arbetar med välfärdsteknik.

Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma.

Samverkansparter i projektet är Stockholms stad, Huddinge kommun, Nacka kommun, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting och SICS Swedish ICT AB.

SeniorNets handledare i Stockholm är inbjudna till ett event den 7 juni där olika företag ska möta grupper av användare för att diskutera eventuella lösningar på behov/problem genom välfärdsteknik.

Läs mer om Stockholm Digital Care.

Anmälan till 7 juni