Bli värd för vår nästa verksamhetskonferens

Detta är en förfrågan till alla klubbar. Värd för verksamhetskonferensen 2017 var
SeniorNet Södermalm. Alla vet att det är ett stort uppdrag att planera och genomföra en
nationell konferens men samtidigt så värdefullt och uppskattat av alla deltagare.

På verksamhetskonferensen 2017 framförde olika grupper några särskilt viktiga
områden: Erfarenhetsutbyte, samverkan mellan klubbar – central handledarutbildning
och rekrytering av handledare – kontinuerlig utveckling av webben – viktigt att träffas –
gruppmail med information till klubbarna – samverkan med externa föreningar.

Styrelsen har diskuterat om konferensen kan hållas vartannat år, men landade i att det är
angeläget med årliga träffar för att få inspiration och underlätta samarbetet mellan klubbar.
Och inte minst för att kunna ha en dialog om verksamhetens utveckling. Hur bör vi
se ut om några år? Är vi på rätt väg? Hur får vi mer inflytande? Hur växer vi tillsammans?

Tanken är att verksamhetskonferensen ska hållas under en dag och vara åtskild från
stämman i enlighet med framförda önskemål. Tidpunkten för konferensen beror på när
det passar bäst för den klubb som håller i programmet.

Meddela gärna vårt centrala kansli så snart som möjligt att din klubb vill vara 2018-års
värd för den nationella verksamhetskonferensen. Klubben kan också räkna med administrativt
stöd från kansliet och även ett bidrag för att genomföra konferensen.
Mailadress till kansliet, kansli@seniornet.se

Sammanfattning av verksamhetkonferensen 7 – 8 april 2017.
Tidigare verksamhetskonferenser (för medlemmar).

Webbredaktör:

B Strinnlund
2017-08-22