E-hälsa

Vad är e-hälsa?

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från pappersrecept till e-recept, journalsystemen är numera elektroniska och vi bokar läkartider via internet. Allt detta är exempel på e-hälsa.

E-hälsa är bland annat: e-recept, e-tjänster, virtuella läkarbesök och medicinteknisk utrustning.

Vad är e-hälsa?
Det finns flera olika definitioner av vad e-hälsa är. Socialstyrelsen anger denna:
"Med hälsa menas fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. E-hälsa är att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa."

Aktiviteter i klubbarna kring e-hälsa
Flera bra initiativ har tagits i klubbarna kring e-hälsa. Informationsträffar med inbjudna läkare eller annan vårdpersonal är populära bland medlemmarna och övriga besökare.

Exempel från SeniorNet Botkyrka, fredagsträff i Tullinge i december 2016, Owe Eriksson och Anders Magnusson berättar om vårdguiden och begreppet e-hälsa (se bildspel)

Vi tar tacksamt emot flera exempel på klubbaktiviteter inom området e-hälsa.

Exempel på satsning på e-hälsa i Stockholms län
Utvecklingen av fler e-tjänster ska ge både patienterna ökade möjligheter att bli mer delaktiga i sin egen vård och vårdgivarna bättre förutsättningar att samverka kring patienterna. Det är Stockholms läns landstings syfte med satsningen på e-tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med Karolinska Institutet.

SLL:s satsning på e-hälsa

Forskning: Tema Mobil hälsa - Karolinska Institutet
Mobiltelefonen kan användas för att samla in data och kartlägga människors hälsa men också för att påverka patienten, till exempel att röra sig mer. Forskning pågår också där man via mobiltelefonen ställer diagnos på distans.
Läs mer om mobil hälsa på Karolinska Institutets webb.

Redaktionen