Klubbar

SeniorNet Sweden består av 46 lokala klubbar över hela landet.
Varje klubb har en egen ideell styrelse och lägger själv upp sitt program med kurser, studiecirklar och andra aktiviteter. Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter medlemmarnas behov. För att få möteslokaler samarbetar de flesta klubbarna med bibliotek, studieförbund, skolor eller äldreboenden.

Klubbarnas handledare har tekniskt kunnande och stor erfarenhet av IT-frågor. Deltagarna ska kunna följa undervisningen efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Alla ska kunna bli delaktiga i den digitala gemenskapen, som är så viktig i dagens samhälle. Det är vår målsättning.

SeniorNet klubbar i hela landet

Klubbkonceptet (webbplats)

Klubbadministration

Instruktionsfilmer för webbmaster och klubbadministratör

Medlemssystem

Starta en ny SeniorNet klubb

Sidan uppdaterad  av
webbredaktör Birgitta Strinnlund
2017-07-29.