Klubbar

SeniorNet Sweden är föreningen där seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet. Föreningen består av 46 lokala klubbar över hela landet.

Varje klubb har en egen ideell styrelse och lägger själv upp sitt program med kurser, studiecirklar och andra aktiviteter. Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter medlemmarnas behov. För att få möteslokaler samarbetar de flesta klubbar med bibliotek, studieförbund, skolor eller äldreboenden.

Klubbarnas handledare har tekniskt kunnande och stor erfarenhet. Deltagare ska kunna följa undervisningen efter sina egna förutsättningar, i sin egen takt. Det är vår målsättning och förutsättningen för att alla ska kunna bli delaktiga i den digitala gemenskapen, som är så viktig i dagens samhälle.