Klubbar

SeniorNet Sweden består av 46 lokala klubbar över hela landet.Varje klubb har en egen ideell styrelse och lägger själv upp sitt program med kurser, cirklar och andra aktiviteter.

Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter medlemmarnas behov. För att få möteslokaler samarbetar de flesta klubbarna med bibliotek, studieförbund, skolor eller äldreboenden. Klubbarnas handledare har tekniskt kunnande och stor erfarenhet av IT-frågor.

SeniorNet klubbar i hela landet

Starta en ny SeniorNet klubb

Klubbkonceptet (webbplatspaket)

Klubbenkäten 2016

Klubbadministration (medlemssida – logga in)

Instruktionsfilmer för webbmaster och klubbadministratör (medlemssida – logga in)

Medlemssystem/arcMember (medlemssida – logga in)Sidan uppdaterad  av

webbredaktör Birgitta Strinnlund
2017-11-29.