Om oss

SeniorNet Sweden är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Grundidé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.

Vi finns över hela Sverige med 46 lokala klubbar och har mer än 9 300 medlemmar.


Stadgar

Årsstämman 2017

Verksamhetsplan för 2017

  • Främja seniorers förmåga till att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt att i övrigt arbeta för att de som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga
  • Stärka föreningens position som landets ledande IT-förening
  • Stötta både befintliga klubbar och blivande nya klubbar.
  • Aktivt verka för att varje ny medlem hittar lämplig SeniorNet-klubb.
  • Erbjuda klubbar egen webbplats med föreningens standardkoncept.
  • Vidareutveckla webbplatsen seniornet.se, tillgängliga sociala medier och medlemssystemet.
  • Utveckla ett närmare samarbetet med studieförbund och pensionärsförbund.

Styrelsen

Styrelseordförande: Arne Eskilsson (tf)
Ledamöter: Angela Berglund,  Krister Carlsson, Mona Eklöf, Kerstin Johansson, Eva-Britt Olsson, Birgitta Strinnlund och Dan Östergaard.

Styrelsens möten 2017

Valberedningen 2017

Valberedning:  Lennart Gunnarson och Conny Lund.


Seniornet Swedens historia 

SeniorNet Sweden utgör en riksorganisation med organisationsnummer 802403-0903 och med lokala klubbar som är anslutna till föreningen.

Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.


Sidan uppdaterad av webbredaktör BS 2017-07-10.