Om oss

SeniorNet Sweden är en ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Idé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.
Vi finns över hela Sverige med 46 lokala klubbar och har drygt 9000 medlemmar.

Informationsmaterial:
SeniorNet Sweden – Folder 2017
Reklam blad SeniorNet Sweden 2018
SeniorNet Sweden – Presentation 2017
Pressmeddelande Seniormässan 24 – 26 okt. 2017
SeniorNetSweden – Högupplöst logga.


Stadgar

Årsstämma 2018

Årsstämman 2018 är den 18 april klockan 9.00 –  ca 12.30
Plats: Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm


Årsstämma 2017

Verksamhetsplan 2017


Styrelse

Styrelseordförande: Arne Eskilsson
Ledamöter: Angela Berglund,  Krister Carlsson, Mona Eklöf, Kerstin Johansson, Eva-Britt Olsson, Birgitta Strinnlund och Dan Östergaard.


Styrelsens möten 2018

Årets första styrelsemöte 8 januari 2018.


Styrelsens möten 2017

Protokoll (medlemssida) 


Valberedning

Valberedning:  Lennart Gunnarson och Conny Lund.


Revisorer

Revisorer: Jerker Hansson och Carl-Olof Strand


Verksamhetskonferens 2017

Tidigare verksamhetskonferenser (medlemssida).


Seniornet Swedens historia 

Jubileumswebben – SeniorNet firar 20-års jubileum 2017.

Tidigare ordföranden i styrelsen.

Tidigare ordförandebrev

SeniorNet Sweden utgör en riksorganisation med organisationsnummer 802403-0903 och med lokala klubbar som är anslutna till föreningen.

Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.


Informationspolicy 

Vår närvaro på nätet ska återspegla föreningens verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället. Läs mer.


Copyright

Det är tillåtet att citera ur texter som finns på denna webbplats om källan tydligt anges (exempelvis genom att ange Källa: https://www.seniornet.se). Vid återgivande av hela texter måste skriftligt medgivande inhämtas från SeniorNet Sweden. Kontakta i sådana fall webbredaktör.


Sidan uppdaterad av
webbredaktör Birgitta Strinnlund

2018-01-15