Om oss

SeniorNet Sweden är en allmännyttig ideell förening, som har till ändamål att främja seniorers förmåga att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle.

Grundidé: Seniorer lär seniorer digital kommunikation och internet.

Vi finns över hela Sverige med 46 lokala klubbar och har runt 9000 medlemmar.


Stadgar

Årsstämman 2017

Verksamhetsplan för 2017

  • Främja seniorers förmåga till att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt att i övrigt arbeta för att de som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga
  • Stärka föreningens position som landets ledande IT-förening
  • Stötta både befintliga klubbar och blivande nya klubbar.
  • Aktivt verka för att varje ny medlem hittar lämplig SeniorNet-klubb.
  • Erbjuda klubbar egen webbplats med föreningens standardkoncept.
  • Vidareutveckla webbplatsen seniornet.se, tillgängliga sociala medier och medlemssystemet.
  • Utveckla ett närmare samarbetet med studieförbund och pensionärsförbund.

Verksamhetskonferens

Verksamhetskonferensen 2017 – kort sammanfattning

Tidigare verksamhetskonferenser 


Styrelsen

Styrelseordförande: Arne Eskilsson (tf)
Ledamöter: Angela Berglund,  Krister Carlsson, Mona Eklöf, Kerstin Johansson, Eva-Britt Olsson, Birgitta Strinnlund och Dan Östergaard.

Styrelsens möten 2017

Valberedningen 2017

Valberedning:  Lennart Gunnarson och Conny Lund.


Seniornet Swedens historia 

SeniorNet Sweden utgör en riksorganisation med organisationsnummer 802403-0903 och med lokala klubbar som är anslutna till föreningen.

Respektive klubb har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.


Informationspolicy 

Vår närvaro på nätet ska återspegla föreningens framstående verksamhet inom området seniorer och digitalisering. Hela vårt nätverk med ett stort antal klubbar och medlemmar gör att vi bör och kan spela en väsentlig roll i det digitala samhället. Läs mer.


Sidan uppdaterad av
webbredaktör Birgitta Strinnlund

2017-09-30