Informationspolicy och riktlinjer

SeniorNet Swedens närvaro på nätet ska återspegla att föreningen är framstående inom området seniorer och IT. Vår organisationen består av ett stort antal lokala klubbar med IT-kunniga seniora medlemmar som gör att vi kan och bör spela en väsentlig roll i informationssamhället. Vi  har också en samlad kunskap om önskemål och krav på IT-tjänster och produkter.

Vår kompetens måste därför marknadsföras på ett bra sätt. Webbplatsen spelar här en viktig roll. Den ska ha ett innehåll som fångar både samhällets och medlemmarnas intressen. Webben ska vara ett av föreningens marknadsföringsverktyg och en central mötesplats för föreningens klubbar och medlemmar.

Vi ska lämna korrekt, relevant och tillförlitlig information. Vi ska informera om viktiga händelser och projekt, skapa intresse för verksamheten och bygga upp ett förtroende. Vi ska också  skapa förutsättningar för en dialog med omvärlden genom väl valda medier.

 

SeniorNet Sweden är skyldig att följa lagar och föreskrifter som anger vad som får publiceras på webben samt hur material och information ska presenteras.

Redaktionella riktlinjer

Webbsidan ska innehålla aktuell information om vår verksamhet och de möjligheter som digitaliseringen medför.

Medlemmarna ska via sin inloggning ha ett gott basutbud i form av utbildning och teknisk information, datasupport, diskussionsmöjligheter, kultur och social samvaro samt information om relevanta nyheter inom IT-världen.

Klubbarna ska få ett bra administrativt stöd, för klubbkonceptet/webbsidan. Kansliet bistår med utbildning och support.

Styrelsen är ansvarig utgivare och ger långsiktiga övergripande direktiv till ansvarig webbgrupp.

Webbredaktören kan till sin hjälp ta ideellt engagerade medarbetare av tillfällig eller mer permanent natur. Om arvode skall utbetalas är detta ett styrelsebeslut för respektive enstaka tillfälle. Redaktörer för särskilda områden i Forum, som teknisk administration, datasupport eller livsåskådningsfrågor bör engageras mer långsiktigt.

Uppdaterad 2017-07-15