Ordförandebrev

Från och med hösten 2017 kommer ett nytt nyhetsbrev publiceras cirka en gång per månad i anslutning till föreningens styrelsemöten.

Förhoppningen är att denna information med tiden ska svara mer mot de önskemål som framförts av klubbar och medlemmar.


Tidigare ordförandebrev  riktade till klubbarnas kontaktpersoner.

2017

2016

2015

 

Uppdaterat juli 2017-07-13/BS