Styrelsen

Styrelseledamöter valda 7 april 2017: Angela Berglund, Arne Eskilsson, Eva-Britt Olsson, Dan Östergaard, Mona Eklöf, Birgitta Strinnlund, Krister Carlsson, Kerstin Johansson.

Arne Eskilsson, styrelseordförande

Arne Eskilsson är vice ordförande hos SeniorNet Östersund.

 

AngelaBerglund

Angela Berglund, vice ordförande

Född i oktober 1949, bosatt i Nacka. Har ett förflutet inom mediebranschen, dels som journalist men också som mediechef. Haft olika styrelseuppdrag i bostadsrättsföreningar och ideella organisationer. Nu fritidspolitiker i Nacka kommun med uppdrag som ledamot i Fritidsnämnden, nämndeman i Nacka Tingsrätt. Styrelseledamot och kursadministratör i SeniorNet Nacka, styrelseledamot i SPF Seniorerna Nacka. Är en av två projektledare som driver Nacka kommuns projekt ”IT-kunskap för alla seniorer”, ett treårigt projekt 2015-2017.

Mona Eklöf

Jag bor i Torslanda ca 1 mil utanför Göteborg. Jag har arbetat på Volvo i många år och sysslat främst med utredningar av olika slag. De sista sju åren, d v s till 2009, arbetade jag främst med att flytta viss verksamhet till Indien. Jag har varit med i SeniorNet Göteborg runt sex år och där har jag jobbat främst med cirkel/kursadministration.

 

Kerstin Johansson

Utbildad röntgensjuksköterska i Solna 1969. Arbetat på Serafimer lasarettet i Stockholm och Akademiska sjukhuset Uppsala. Sista 15 åren innan pension på röntgens IT avdelning.

Jag är styrelseledamot och klubbadministratör i SeniorNet Uppsala. Hjälpledare vid kurser.

 

 

Krister Carlsson

Krister Carlsson är även styrelseledamot i SeniorNet Botkyrka.

 

 

EvaBrittOlsson2

Eva-Britt Olsson – kassör

Eva-Britt Olsson är kursassis­tent i SeniorNet Botkyrka och aktiv i flera föreningar: kassör i Tullinge Koloniförening, kassör i Astma och allergiförbundet Huddinge/Botkyrka/Salem samt medlem i Kommunala Rådet för funktionshindrade (KRF) i Botkyrka.
Eva-Britt arbetade från 1964 fram till pensionen med olika uppgifter på Försäkringskassan.

 

 

Birgitta Strinnlund

Ledamot i styrelsen från april 2017. Är även engagerad i de lokala klubbarna Huddinge och Botkyrka. Kommer närmast från FoU-ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset. Har de senaste åren arbetat som kommunikatör med fokus på forskning och utbildning. Stora strategiska projekt finns i bakgrunden liksom budgetchefsuppdrag. Studerar för närvarande filosofi på Senioruniversitetet.

 

DanOestgaard

Dan Östergaard – klubb- och medlemsutveckling samt sekreterare

Dan Östergaard, född 1965, ordförande i SeniorNet Malmö. Driver eget företag inom IT- och databranschen med inriktning på utbildning, support, service och konsultverksamhet. Frågor som Dan bryr sig om är ekonomisk trygghet, utbildning, miljö, forskning och teknik.

 

Solvig

Solvig Grönstedt – suppleant

Solvig Grönstedt, f d styrelseledamot i SeniorNet Sweden med ansvar för medlemssystemet och webbplatsen. Styrelse­ledamot i SeniorNet Kungshol­men samt handledare och kursledare i iPad och iPhone. Arbetat som IT-konsult, främst med programutveckling.

 

 

 

Christer Estberg – suppleant

Christer Estberg är teknikansvarig styrelsemedlem i SeniorNet Växjö.

 

 

Uppdaterat i april 2017 av kansliet.