Styrelsemöte 8 juni 2017

Det är positiv stämning när SeniorNet Sweden har sitt andra styrelsemöte i den nya konstellationen. Egentligen det första egna mötet eftersom det första mötet i maj mer handlade om en överlämning från tidigare ordförande med flera. Mötet hålls i Stockholm på Lignagatan den 8 juni 2017. Arne Eskilsson tf. ordförande leder mötet som har en extra lång agenda.

Det är många rent administrativa informationsfrågor som avhandlas med hänsyn till att flera ledamöter i styrelsen är nya på sina positioner.

En arbetsgrupp bildas för aktiv mark­nads­­föring av verksamheten. Styrelsen menar att SeniorNet behöver synas mer och med­verka i flera olika seniorsamman­hang, projekt, mässor, forum etcetera. Marknadsföringen förväntas ge effekter på medlemsutvecklingen och därmed också öppna för nya samarbeten.

Ett nyhetsbrev med information om aktuella SeniorNet-frågor ska gå ut via mail till alla klubbar en gång per månad i anslutning till styrelsens möten, med start i höst.

En intensifiering av utbildning och rådgivning till klubbarna om medlems­systemet arcMember ska genomföras under hösten. Målet är att alla administratörer ska kunna använda systemet fullt ut. Under sommaren/början av hösten kommer också vissa förbättringar av systemet genomföras.

Den operativa arbetsgruppen för webben fortsätter att utveckla webbplatsen och en gruppering ska se över närvaron på sociala medier eventuellt Facebook. Styrelsen menar att många seniorer (>50 procent) använder sociala medier och att det är angeläget att föreningen finns med där många finns.

Nästa styrelsemöte är den 14 augusti 2017.

Styrelsen SeniorNet Sweden

Detta är en kort sammanfattning av vad som var uppe på styrelsens agenda den 8 juni 2017. I fortsättningen kommer även ett nyhetsbrev skickas ut till klubbarna och också finnas tillgängligt på medlemswebben. Detta kommer igång i höst och vi hoppas att konceptet ska svara mot de önskemål om information som framförts från medlemmar.

Vi arbetar även med att utveckla webben, ett kontinuerligt arbete. Vi vill lyfta fram klubbarna där den egentliga verksamheten sker. Hela menyn ska också gås igenom med dess innehåll och funktioner: Om oss, Medlem, Klubbar, Utbildning, Forum etcetera. Vår förhoppning är att det ska bli till det bästa och vi kommer vara särskilt uppmärksamma på önskemål om innehåll och vad som är viktigt. Men det kommer att ta lite tid eftersom det är ett stort engagemang och bygger på ideella insatser.

Redaktionen/BS