Start

Digitalt delaktig

SeniorNet Sweden inspirerar och hjälper seniorer att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hela vårt nationella nätverk av seniora medlemmar är en otrolig resurs i vår önskan att bidra till digital delaktighet i hela samhället. 

Vi är stolta över det betydelsefulla volontärarbetet med support, stöd och utbildning som genomförs varje dag runt om i landet. 


MEDLEM
 

Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och har 9000 medlemmar. Medlemsavgift: 250 kronor för ett helt år.
Anmäl dig som medlem.

AKTUELLT

Vi vill önska dig en fin första advent!

”Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna det är mörkt nu.
Men det blir ljusare igen.” 
En underbar jullåt som passar väl in skriven av Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom.

Tända ljus, adventskaffe, glögg och pepparkakor, julbord och julkonserter hör adventstiden till. 

I år blir många julkonserter digitala. Svenska kyrkan delar ett urval konserter med advents- och julpsalmer, sånger och körstycken.  

Vi får också ta hjälp av våra digitala mötesmöjligheter för att kunna träffas ändå.

Advent favoriter på Nordiska museet

Läs mer om advent på Svenska Institutet för folkminnens webbplats.
2020-11-28

Försök inte lura mig, ny serie i UR-play

 
När en man utgav sig för att vara polis och berättade att hennes son låg på sjukhuset, hann inte Gunilla Axén tänka efter.
 
I serien Försök inte lurar mig samtalar Marianne Rundström med brottsoffer som delar med sig av sina erfarenheter av bedrägerier.
 
Birgitta Jonsson SeniorNet Kungsholmen medverkar  i avsnittet om telefonbedrägerier.
 
Medverkar gör även polisen och en psykoterapeut med sina erfarenheter och perspektiv på vad som händer när vi drabbas av dessa brott.
 
Serien produceras av UR Samtiden i samverkan med Polismyndigheten.

Föreläsningar för medlemmar digitalt via Zoom

SeniorNet Sweden startar nu upp en digital föreläsningsserie för medlemmar i hela vårt nätverk.
 
Vi vill inspirera till att kunna och vilja vara med i den digitala utvecklingen.
Vi använder videoverktyget Zoom och hoppas att många har möjlighet att delta.
 
Den första föreläsningen handlar om: Smarta hemmet börjar flytta in i
”vanliga” bostäder.
Föreläsare: Martin Appel, konsumentredaktör, PC för Alla.
 
Tid: 18 dec kl 10 – 11.30
Plats: Digitalt via Zoom
Anmälan: anmalan@seniornet.se, senast 14 december.
Välkommen
SeniorNet Sweden
2020-11-26

Vi går nu över till medlemskap per kalenderår – enklare för alla 

Ditt medlemskap kommer i fortsättningen att gälla från 1 januari till 31 december, istället för som hittills löpande 12 månader med periodstart när du blev medlem.

Den sista betalningsavin som gäller för löpande 12 månader går ut 1 november
2020. Fram tills dess betalar du på vanligt sätt. 

Du behöver inte göra någonting, men på din kommande avi står det ett annat belopp än årsavgiften på 250 kronor, eftersom vi gör en justering i förhållande till din periodstart.

Kalenderårsmedlemskap Information till medlemmar.

Övergång till kalenderårsmedlemskap – klubbinfo.
2020-10-19

Gratis Office utbildning för medlemmar – via Aktiv.se

Du som medlem har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela MS Office 365-paketet och Windows 10.

Läs mer om utbildningen och hur du registrerar dig.

Ex på andra utbildningar: 
Seniorsurfarna: 
Seniorsurfarna UR-play 
Seniorsurfarskolan UR-play

Digitala jag, en utbildning i digitala vardagskunskaper från Google, Digitalakademin, Arbetsförmedlingen.
Elements of AI – gratis universitetskurs online.  

Studiematerial.
2020-08-16

Nya förbud och skärpta allmänna råd 

Den 24 november kom förbudet från regeringen om offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare.

Flera regioner har fått; Skärpta allmänna råd av Folkhälsomyndigheten och dessa gäller nu till den 13 december.

För vår verksamhet innebär det att alla fysiska möten inomhus återigen är inställda. Vi är rädda om varandra och fortsätter vara utomordentligt försiktiga.

Vår omställning fortsätter med möten, träffar och seminarier främst via Zoom. Mobilpromenader med rejäla avstånd är ett uppskattat initiativ.
Vårt ITForum är igång.  
Exempel på hur klubbarna gör…
Vårdguiden (se din region).
2020-11-28

AKTUELLT FRÅN KLUBBARNA                                                                                                                      Fler klubbaktiviteter

SeniorNet Södermalm ger en serie om social distansering

Höstens program: 
Nya vanor med fysiskt avstånd med Jerker Hanson 29 okt.

På upptäcksfärd i Pokémons värld med Christina T Frostegren 12 nov.

 
Alternativ jul 2020 med Lars Bogren, Leif Lundgren och Johan Murray 26 nov.
 
För att försöka skapa lite mer gemenskap kommer det också vara ett mingel i Zoom grupprum.

SeniorNet Kungsholmen går mobilpromenader 

Den 1 september startade SeniorNet Kungsholmen med coronaanpassade mobilpromenader.  

Vid första tillfället var programmet mobilkameran och dess olika inställningsmöjligheter. Den andra gången kommer man utforska omgivningen med Google Lens.

Mobilpromenaden blev snabbt fulltecknad. 

En liten rapport finns utlagd på föreningens FaceBook-sida.
SeniorNet Kungsholmen
2020-09-15

Seniornet Tyresö satsar digitalt för hela slanten i höst

SeniorNet Tyresö satsar nu på att erbjuda datorhjälp, kurser och Ventilen-föreläsningar via videomötesverktyg, i första hand Zoom.

Här kan du ta del av höstprogrammet så långt det just nu är klart: SeniorNet Tyresös digitala höstprogram 2020

Klubben har veckoträffar via Zoom – varje måndag kl 14.00. 

Du kan också lyssna på klubbens program på Tyresöradion om hösten i SeniorNet Tyresö via länken:
https://www.tyresoradion.se/3171
SeniorNet Tyresö 
2020-09-08

VIKTIGA OMRÅDEN

Handledarguiden utvecklas för distansutbildning

Den 7 maj presenterades Handledarguiden och ett 50-tal inbjudna personer från klubbarna deltog i ett videoseminarium.  

Därefter har två utbildningar genomförts och en samarbetsgrupp ”SeniorNet på Distans” bildats. I gruppen ingår intresserade från olika klubbar vilka utbyter idéer om att bedriva handledning på distans.

Handledarguiden finns information och stöd till dig om hur man drar igång en träff men såklart, även för dig som är erfaren utbildare och som vill bli ännu bättre.

Handledarguiden är resultatet av vårt  PTS-finansierade utbildningsprojekt.
Kontakt: Mikael Balte mikael.balte@seniornetsollentuna.se
2020-07-06

Styrelsemötet 26 oktober 2020

Styrelsemötet 26 oktober genomfördes digitalt via ett videomöte (Zoom). 

På agendan:
Omvärldsbevakning, Uppdatering av information kring coronaanpassade aktiviteter, Förberedelser för återöppnande av Forum med fokus på IT-frågor, Ny sekreterare ska utses, Farmtidsdokumentet ska sändas ut på remiss under hösten med mera.

Protokollet är mejljusterat och utlagt på medlemssidan. Styrelsens protokoll 2020.
2020-10-30

SeniorNet Swedens Årsstämma 10 september 2020 

Årsstämman den 10 september är nu genomförd och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Till ordförande valdes Rose-Marie Frebran i ytterligare ett år. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen och en ny suppleant. 

Vid den digitala stämman deltog närmare 100 medlemmar varav 36 var ombud.

Information och handlingar till årsstämman finns på en medlemssida Årsstämman 2020. Inloggning behövs för att ta del av handlingarna. Protokollet från stämman är justerat och utlagt. 

Det planerade extra föreningsmötet angående stadgarna är inställt. 

2020-10-09

 Övriga nyheter

Foto:  Ett flertal bilder på webbplatsen kommer från pixabay. 

BRA ATT VETA

Tester

Guider

Vill du komma i kontakt med PC för alla läsare för att diskutera problem eller hitta tips. E-forum

Nyheter

Som medlem i SeniorNet får du 50 procent rabatt på en 12-nummerprenumeration av tidningen PC för Alla. Medlemsrabatter.

SeniorNets forum

Du måste vara inloggad för att delta i forum. Forum är avstängt under en tid framöver. 

Medlemsrabatter 

Som medlem i SeniorNet Sweden har du tillgång till olika rabatter på relaterade tjänster och produkter. Läs mer

SeniorNets chatrum

Du måste vara inloggad för att kunna delta i chatten.

 

SAMARBETEN

Uppdaterad 2020-09-10 BS