Start

Innanförskap i vår digitala tid

SeniorNet Sweden inspirerar och hjälper seniorer att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hela vårt nationella nätverk av seniora medlemmar är en otrolig resurs i vår önskan att bidra till ett digitalt innanförskap.  

Vi är stolta över det betydelsefulla volontärarbetet med support, stöd och utbildning som genomförs varje dag runt om i landet. 


MEDLEM
 

Vi finns över hela Sverige med 45 lokala klubbar och har 9000 medlemmar. Medlemsavgiften är 250 kronor för ett helt år.
Anmäl dig som medlem.

AKTUELLT

Glad advent!

Terminen börjar nu gå mot sitt slut. Stort tack till alla medlemmar och aktiva inom hela vårt nätverk för ett fantastiskt fint engagemang. 

Vårt kansli kommer ha ett kortare juluppehåll från 23 december fram till 7 januari 2020. Helen Dabrosin som är vår nya kanslist nås via samma mejladress som tidigare.  

Kommande årsstämma är inbokad till den 7 maj 2020 i Landstingssalen, Landstingshuset i Stockholm. 

Styrelsen hade ett sista möte för terminen den 9 december och protokollet kommer publiceras inom kort. 

Följ oss även på Facebook där vi delar blandade och aktuella inlägg.

Hälsningar 
SeniorNet Sweden
Styrelsen
2019-12-13

 

Nöjda deltagare på föreningens höstkonferens

SeniorNets verksamhetskonferens den 18 – 19 november genomfördes  ombord på Viking Lines Cinderella med destination Åland.

Framtidsgruppen presenterade sina idéer om SeniorNets framtida syfte och arbetssätt.

Representanter från klubbarna hade kreativa gruppdiskussioner som summerades till ett underlag för det fortsatta arbetet. 

Detta kommer att slutföras under det närmaste halvåret och presenteras i mer färdig form vid årsmötet 2020. 

Alla deltagare, ett 40-tal, var mycket nöjda med både upplägget och resultatet av konferensen. 

Rapport från konferensen och gruppernas frågor.
2019-11-22.

Handledarguiden går ut live i januari 2020

Hej, har du utbildat i många år eller är du nyfiken på att prova på att lära ut? Perfekt! Då har du kommit rätt. Är du en sån som direkt vill dyka ner i kunskapsbanken så kan du göra det. Annars följer du bara vår guide, steg för steg. 

Detta är inledningen till SeniorNet Swedens  handledarguide som är resultatet av det PTS-finansierade utbildningsprojektet. Vi har just i dagarna fått ett besked om fortsatt finansiering för etapp 4 av 5. Guiden kommer publiceras i januari 2020.

Efterlysning 

Vi behöver ”bemanna” en online stödfunktion för de som tar steget att bli handledare. Utbildningsprojektet efterlyser nu intresserade personer som vill hjälpa andra att bli mer komfortabla i handledarrollen. Kontakta projektledaren för mer information: mikael.balte@seniornetsollentuna.se
2019-12-03

Seniorsurfarna – kommande tv-serie i UR

Just nu satsar UR på äldre som befinner sig i digitalt utanförskap och på skolan med konceptet Genomskåda.

Seniorsurfarna, är en kommande UR tv-serie (startar i februari 2020) som hjälper äldre att ta sig ur ett digitalt utanförskap. Marianne Mörck, Claes Malmberg Ewa Fröling och Björn Hellberg är skådespelarna i programmet.

SeniorNet har genom Årets Volontär 2018, Gunilla Sätterberg, SeniorNet Botkyrka, bidragit med inspiration till tv-serien.

Källa: Allt svårare för äldre att granska nyhetskällor, UR.
2019-09-29

Uppgradera dig  kontinuerligt – Digital@Idag

Digital@Idag på Tekniska museet, den 22 november, diskuterades det faktum att alla berörs av digitaliseringen och att en ständig uppgradering av kunskaperna är nödvändig. 

Birgitta Jonsson, SeniorNet Kungsholmen berättade om att internet betydde mycket för hennes rehabilitering efter en sjukhusvistelse. 
– Internet ger mig en känsla av frihet och autonomi. Jag kan vara med i samhället och ha daglig kontakt med mina barn även om jag inte fysiskt kan ta mig till alla platser, säger hon.

Vilja och våga förändra, flexibilitet, konstant lära sig nya saker, nyfiket utforska, inte vara rädda utan medveten var några av ledmotiven i diskussionerna under dagen. Hela programmet på Tekniska är inspelat och finns tillgängligt på YouTube. 

Forum en mötesplats för medlemmar

Föreningens Forum är under utveckling och avsikten är att skapa en mötesplats för alla medlemmar som vill  diskutera frågor som har digitaliserings- och IT-anknytning. 

Syftet är att ha en plattform för att kunna hjälpa varandra och dela med sig av goda exempel/kunskaper/tips inom IT området.

SeniorNet Swedens styrelse har också tagit fram riktlinjer för ”nya” Forum. Beslutet om förändring av Forum togs av styrelsen den 28 oktober. Läs mer om bakgrunden. 

Under övergången stängs nuvarande Forum ner.  Avsikten är att öppna  Forum igen så snart det  är praktiskt möjligt.  
2019-12-11

AKTUELLT FRÅN KLUBBARNA                                                                                                                      Fler klubbaktiviteter

SeniorNet Växjö bjöd på uppskattad jullunch 

SeniorNet Växjö hade en traditionsenlig jullunch i Öjaby församlingshem den 11 december.

Håkan Nordmark, museipedagog och historiker vid Kulturparken Småland, stod för underhållningen. Han berättade om jular från 1750-talet och framåt. Det var ett mycket uppskattat inslag med applåder och glada kommentarer.

Foton från lunchen. Fotograf: Göran Pålsson. Klicka här.

SeniorNet Växjö
2019-12-15

SeniorNet Tyresö firar 20-årsjubileum 

Seniornet Tyresö firade 20 år med en jubileumsfest för alla medlemmar. Festen gick av stapeln den 7 november  2019 i föreningsgården  Kvarnhjulet.

Förste ordföranden Anders Söderqvist berättade om föreningens tillkomst 1999 och visade ett bildspel. 

Sedan blev det ”gamla godingar” tillsammans med sångarna Erik Linder och Fredrik Wide.

SeniorNet Tyresö
2019-11-11

SeniorNet Järfälla firar 20 år 

SeniorNet Järfälla fyller 20 år i år och bjöd in medlemmarna till en jubileumsfest den 29 november i Folkets hus Kalhäll.

Det blev välkomstglögg och julmat samt underhållning av Gunnar Nyström som spelade piano. 

Tidigare ordföranden Bo Ohlsson, som varit med sedan starten berättade om vad som hänt under åren som gått.

SeniorNet Järfälla
2019-11-29

VIKTIGA OMRÅDEN

SeniorNet Sweden tilldelas anslag av PTS 

Post- och telestyrelsen, beslutat om vilka projekt som får finansiering för att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov och utsatta grupper. 

SeniorNet Sweden har beviljats ett större anslag för ett projekt med syftet att ta fram en IT- handledarutbildning.

Målet är att handledare inom hela vårt nätverket ska få pedagogiskt stöd och verktyg för att möta behoven hos medlemmar med varierande förkunskaper och förutsättningar.

Projektet genomförs i samarbete med Funka. Projektledare är Mikael Balte. Läs mer om projektet.

13,7 miljoner för ökad digital kompetens. PTS pressmeddelande
Uppdaterad 2019-05-12

SeniorNet Sweden:s årsstämma i Örebro

Årets evenemang började på Örebro slott den 7 april. Glädjande är att så många som ett sjuttiotal medlemmar från klubbarna runt om i landet deltog vid sammankomsten.

Årsstämman genomfördes den 8 april och alla årsmöteshandlingar klubbades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen Ann-Sofi Colliander, SeniorNet Växjö och Lars Bogren, SeniorNet Södermalm. 
Årsstämman 2019, agenda och underlag och protokoll.

Efter årsstämman höll Jan O Olsson, Polisens Nationella IT-brottscentrum en uppskattad genomgång av: Bedrägerier och hemskheter på nätet
SeniorNet Örebro var värd. .
2019-03-08

Styrelsemötet 28 oktober 

Höstens tredje  styrelsemöte var den 28 oktober 2019.

På agendan bland annat: Välkommen till föreningens nya kanslist Helen Dabrosin som tillträder den 1 november. Program för verksamhetskonferensen den 18 – 19 november. Riktlinjer för Forum. 

Protokollet från mötet är nu justerat och finns  finns utlagt på medlemssidan.

Styrelsens protokoll 2019.
2019-11-20

 Övriga nyheter

Foto:  Ett flertal bilder på webbplatsen kommer från pixabay. 

BRA ATT VETA

Tester

Guider

Vill du komma i kontakt med PC för alla läsare för att diskutera problem eller hitta tips. E-forum

Nyheter

Som medlem i SeniorNet får du 50 procent rabatt på en 12-nummerprenumeration av tidningen PC för Alla. Medlemsrabatter.

SeniorNets forum

Du måste vara inloggad för att delta i forum.

Medlemsrabatter 

Som medlem i SeniorNet Sweden har du tillgång till olika rabatter på relaterade tjänster och produkter. Läs mer

SeniorNets chatrum

Du måste vara inloggad för att kunna delta i chatten.

 

SAMARBETEN

Uppdaterat 2019-11-25 BS