2 december videomöte

Välkommen till videomöte för klubbar och medlemmar

Den 2 december med start klockan 10.30

Länk till videomötet
https://zoom.us/j/9560150711

Inbjudan videomöte 2020-12 02 

SeniorNet Sweden fortsätter hålla videomöten med syftet att inspirera till att vara med i den
digitala utvecklingen. Vi vill också medverka till att fler klubbar väljer att använda videoverktyg
för att kunna genomföra i det närmaste motsvarande verksamhet som tidigare.

Program
Inledning, Rose-Marie Frebran, ordförande

Handledarguiden
Mikael Balte berättar om Handledarguiden, informerar om genomförda utbildningar och
förmedlar tankar om det fortsatta arbetet. Det har också bildats en grupp som går under
namnet ”Seniornet på distans”. Gruppen diskuterar och arbetar med utveckling av guiden. En
önskan är vidare att mötesplatsen blir mer aktiv.

Tipsa varandra om åtgärder under coronan
Delge varandra tips om aktiviteter och olika lösningar under coronatiden. Hur arbetar vi
vidare på bästa sätt?
Använd chatten eller begär ordet!

Föreläsningsserie för medlemmar
Angela Berglund informerar om vårt initiativ till en digital föreläsningsserie för medlemmar. Vi
startar med ”Smarta hemmet” den 18 december med Martin Appel, PC för Alla. Kommande
tema i januari är Säkerhetsfrågor och vi bjuder in en föreläsare från Polisen.

Föreslå gärna teman och föreläsare. Eller har du/din klubb något program som du vill
förmedla nationellt.

Inbjudan videomöte 2020-12 02 

Länk till videomötet
https://zoom.us/j/95601507117

För frågor rörande tekniken kring Zoom för morgondages möte, vänligen kontakta Carl-Olof Strand på carlolofstrand@gmail.com

Välkommen

Carl-Olof Birgitta Mona och Angela
genom Helen Dabrosin