SeniorNet Sweden väljer använda Zoom! SeniorNet Sweden vill bidra till att alla som vill ska kunna använda videoverktyg för att delta och medverka i digitala kurser, cirklar, caféer, träffar, föreläsningar och möten,  både nu under pandemin och även i fortsättningen. …

Zoom special Läs mer »

Årsstämman den 10 september genomfördes digitalt för första gången via videoverktyget Zoom. Föreningens ordförande Rose-Marie Frebran inledde med ”Det här är ett stort experiment, vi har aldrig gjort detta tidigare”. Stämman genomfördes dock i alla dess delar med både ett …

Årsstämman 2020 Läs mer »

SeniorNet Swedens årsstämma och verksamhetsmöte 8 april 2019 i Örebro Årsstämman 2019 genomfördes den 8 april och alla årsmöteshandlingar klubbades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Ann-Sofi Colliander, SeniorNet Växjö och Lars Bogren, …

Årsstämma 2019 Läs mer »

Revisorer 2021 Auktoriserd revisor: Johanna Hellström, Grant Thornton Supplenat auktoriserd revisor: Josefin Fors, Grant Thornton Föreningsrevisor: Terttu Bohlin, SeniorNet Örebro Revisorssupplent: Lars Lindstammer, SeniorNet Täby     Uppdaterad BS

Digitalare tillsammans! Vill du ”gå” en kurs, cirkel, få hjälp med din utrustning och svar på dina frågor så finns hjälpen nära dig i din lokala SeniorNet-förening. Lokala föreningar har möten, träffar, kurser, mobiljuntor och seminarier på  plats och även …

Studiebank Läs mer »