Nyheter 2017


Nyheter 2017:


God Jul och Gott Nytt År

önskar

Styrelsen SeniorNet Sweden

 


2017-12-07
December och advent

Stort tack till alla som arbetar med och deltar i alla SeniorNet-aktiviteter runt om i landet!

December, snart är det jul och vinterpratarprogram.

Bland de som medverkar i årets ”Vinter i P1” finns vår hedersmedlem Dagny Carlsson. Hon är vintervärd den 26 december. – Jag bjuder in lyssnarna till mitt hem och pratar om min barndoms jular för 100 år sedan. Det blir mycket nostalgi, men även reflektioner i vår tid, säger Dagny.

Alla program sänds i Sveriges Radio P1, 13.00 och 22.05 mellan juldagen och nyårsdagen, och i appen Sveriges Radio Play.
Läs mer och lyssna på  vintervärdarna 2017/2018.


2017-11-30
Digitalisering, bättre arbetsmiljö och välfärd

”Digitalisering handlar inte om själva tekniken utan berör oss alla. Experter menar att vi bara har sett början på denna utveckling”. Ta del av SKL:s seminarium med exempel och tips på hur man kan arbeta med digital arbetsmiljö.

Personalen står också inför en resa med digitalisering av verksamheten. Det finns krav på effektivisering och att kunna räkna hem vinsterna. Flera verksamheter har dock ännu inte kommit igång med arbetet.

Seminariet finns tillgängligt på SKL play. Digitalisering, arbetsmiljö och välfärd.


2017-11-29
FN:s internationella frivilligdag den 5 december  – en dag att fira

Internationella frivilligdagen är en dag som instiftades av FN 1985. Dagen firas varje år den 5 december. Syftet med dagen är att lyfta fram och uppmärksamma det fantastiska ideella arbete som människor runt om i världen gör. En perfekt dag att visa din uppskattning mot dig själv och andra som brinner för ideellt arbetet.

#metoo kampanjen 

#metoo-kampanjen innebär ett stort ansvar för oss som medlemmar i en ideell förening att motverka alla former av kränkning, trakasserier, mobbing och diskriminering.


2017-11-23
”Medelålders  människor på internet kan bli en samhällsfara”

”Vi har en problemgrupp i medelålders människor och uppåt. The kids are alright. Det finns en fara i att källkritikkunskpen minskar ju äldre man blir.” Slutsatsen är kanske oartig, skriver Linus Larsson, DN, efter att ha läst rapporten Svenskarna och Internet.

Av rapporten framgår att: ”Yngre personer värderar information på internet mer skeptiskt än äldre personer, som i större utsträckning anser att det mesta som de tar del av på internet är pålitligt”. ”Medelålders människor på internet kan bli en samhällsfara”. Källa DN Kultur, 23 nov 2017 (för prenumeranter).

Svenskarna och Internet 2017. Källa iiS


2017-11-23
Digital delaktighet – en demokratisk rättighet

Digidelnätverket medverkade vid Internetdagarna 2017 med ”Digitalt först – hur utvecklar vi digitalt sen”. Inslag i programmet: Från bortkopplad till uppkopplad, glapp mellan användare och de som producerar tjänster, bibliotekens kompetenslyft, vad ska biblioteken hjälpa till med? Rapporterna: ”Svenskarna och internet 2017″, iiS och ”Insatser för Digital kompetens på folkbiblioteken”, en studie på uppdrag av KB, Digidelnätverket o SKL.

Programmet avslutades med ”En demokratisering av digitalisering i samhället” med goda exempel från Sundsvall, Motala och Västerbotten. Programmet finns  på webben (SKL).


2017-11-20
SeniorNet mail nr 4 – november 2017

SeniorNet mail är vårt nyhetsbrev från SeniorNet Sweden – med korta notiser om vad som pågår och ett axplock av allmän relaterad information – riktat främst till klubbarna.

Ur innehållet: Grattis till 20-års jubilarerna, ordförandefrågan löst, seniorer lär seniorer IT, seniormässan i Älvsjö, ny mässa i Sollefteå för ideella föreningar, rapport från eMedborgarveckan, det är lätt att bli lurad av bedragare och kort om styrelsearbetet.

SeniorNet mail nr 4 – november 2017


2017-11-18
Rapport från e-Medborgarveckan 2017

Digidelnätverket har nu sammanställt intrycken från eMedborgarveckan 2017. Rapporten är publicerad på Digidelnätverkets webbplats.

”Fortfarande har vi, enligt IIS undersökning Svenskarna och internet 2017, ungefär 500 000 svenskar som inte använder internet över huvud taget. Av dem är 430 000 äldre än 66 år. Och ungefär 150 000 personer därutöver använder digitala tjänster och internet så sällan att de behöver hjälp med hanteringen. Ju fler tjänster som digitaliseras, ju svårare blir det för dessa personer att hantera sin vardag. Att öka sin egenmakt genom att kunna klara sig själv, kunna göra sin röst hörd och hålla kontakt med familj och vänner oavsett sin ålder är en demokratisk rättighet.”

SeniorNet Sweden ingår i Digidelnätverkets ledningsgrupp som samordnade e-Medborgarveckan och flera SeniorNet klubbar medverkade i olika program under veckan.

Rapport: Uppföljning av e-Medborgarveckan 2017
Källa: Digidelnätverket


2017-11-14
Förändringar på webbplatsen

Vi  har nyligen  infört SSL-certifikat  på SeniorNets webbplats för öka säkerheten. Certifikatet gäller för alla klubbar som är anslutna till klubbkonceptet.

Vi arbetar nu med att förbättra strukturen på webbplatsen. De tidigare undermenyerna under huvudmenyn har tagits bort. Istället finns all information samlad på en sida för respektive område i huvudmenyn.

Avsikten är att det ska bli mer överskådligt och fungera bättre exempelvis för dig som använder platta. Vi behöver samtidigt göra ett städarbete på webben. Det kommer dock ta lite tid att få allt på plats.
Webbgruppen.


2017-11-13
Uppdateringar på webbplatsen 
https://seniornet.se/ sker kontinuerligt. Just nu genomför vi en förändring av menystrukturen.  Bland annat har undermenyerna ersatts med länkar. All information finns kvar men vi hoppas att det ska bli lättare att hitta den information du söker och att det är bättre för dig som använder platta. Vi återkommer med mer information. Webbgruppen.


2017-11-08
Styrelsemötet 8 november 2017

Arne Eskilsson fortsätter  som ordförande fram till årsstämman 2018. Valberedningen som närvarade vid mötet informerade om status i  rekryteringsarbetet. Ett avtal kommer troligtvis tecknas med Hemfixare. Medverkan vid Seniormässan i Stockholm noterades ha gett visst positivt utslag på antalet medlemmar. SeniorNet kommer även medverka vid seniormässorna i Göteborg och Malmö samt vid  seniordagarna i Kungsträdgården under våren 2018.  Läs mer om styrelsemötet 8 november 2017.

Styrelsemötet 12 oktober 2017 – protokoll.


2017-11-06
Så tog bank-id-bedragarna alla Jennys pengar

De ringer från ”Nordea”, ger ett proffsigt och korrekt bemötande – och kapar offrets bank-id för att skinna dem på pengar. PC för Alla har pratat med en av de som drabbats.

Hela scenariot kändes väldigt trovärdigt. Bankens namn som var kopplat till numret, kvinnans superproffsiga bemötande. Det är verkligen otäckt.

Två dagar senare, den 12 oktober, skulle Jenny använda kortet för att handla i butik. Det gick inte, bedragaren som ringt två dagar tidigare hade hunnit länsa hennes konto på alla pengar.

Läs hela artikeln om bankid-bedragarna i PC för alla 2017-11-06.


2017-11-01
Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster

Myndigheten för delaktighet har på regeringens uppdrag kartlagt och analyserat vilka behov kommunerna har gällande tekniska förutsättningar.

Digitala trygghetstjänster kan vara produkter och tjänster som är direkt trygghetsskapande och riktade till individen, exempelvis trygghetslarm, tillsyn via kamera, mobilt trygghetslarm, olika sorters sensorer, utrustning för påminnelse med mera.

I rapporten  ges bland annat förslag på hur tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster kan samordnas långsiktigt och nationellt.

Tekniska förutsättningar för digitala trygghetstjänster, Myndigheten för delaktighet.
2017-11-01


2017-10-27
SeniorNet Swedens årsstämma 2018

SeniorNet Swedens årsstämma kommer hållas den 17 april 2018 klockan 9.00 – ca 12.30 i Stockholm. Boka gärna redan nu in årsstämman i almanackan.

Styrelsen planerar även för ett verksamhetsmöte istället för en sedvanlig verksamhetskonferens. Mötet hålls på eftermiddagen samma dag som årsstämman, 17 april 2018.

Lämna gärna synpunkter på och ge förslag till punkter i eftermiddagen program. Adress: kansli@seniornet.se


2017-10-26
Seniormässan 24 – 26 oktober 

Stort tack till alla som besökte vår monter på Seniormässan i Älvsjö. Vi fick tillfälle att informera om vår verksamhet och fick i gengäld så mycket tillbaka. Bra idéer, önskemål och också uppskattning.

Vi tror att ytterligare klubbar kommer att etableras; önskemål och intresse för att dra igång sammanfaller på vissa orter. Vi ser också möjligheter i förfrågningar om nya samarbeten med olika organisationer. Vi hoppas och tror att fler vill bli medlemmar och även engagera sig i vår verksamhet.
Vårt pressmeddelande inför  Seniormässan 24 – 26 oktober 2017. 

Om att vara utställare på Seniormässan 25 oktober 2017


2017-10-23
Seniornet mail nr 3 – oktober 2017

SeniorNet mail är vårt nyhetsbrev från SeniorNet Sweden – med korta notiser om vad som pågår och ett axplock av allmän relaterad information – riktat främst till klubbarna.

Ur innehållet: SeniorNet Swedens årsstämma bokad till den 17 april 2018. Ett verksamhetsmöte ersätter den årliga konferensen. Webben säkrare med SSL-certifikat.  vi medverkar vid Seniormässan i Älvsjö den  24 – 26 oktober. SeniorNet uppmärksammas i media. Flera klubbar aktiva under eMedborgarveckan. m.m.

SeniorNet mail nr 3 – oktober 2017.


2017-10-21
Vi säkrar webbplatsen med SSL-certifikat

Vi  inför SSL-certifikat  på SeniorNets webbplats för öka säkerheten. Trafiken mellan vår webbplats och användarna blir då krypterad.

Under tiden kan det bli vissa  driftsstörningar. Det kan innebära att du inte kommer in på en sida även om du är inloggad.

Google Chrome och Internet Explorer verkar inte automatiskt byta adressen http://seniornet.se till https://seniornet.se. Du kan göra det själv genom att sätta in ett s efter http i adressraden.


2017-10-21
Stockholmsmässan 24 – 26 oktober

Besök oss på Seniormässan 24 – 26 oktober 2017 i Stockholm där vi är en av utställarna.

Mässan är en mötesplats för seniorer, med utställningar, underhållning och seminarier. Utställningarna är främst inom områdena resor, hälsa, hjälpmedel, boende med mera. SeniorNet Sweden har tilldelats monter A 14:71. Vår kontaktperson är Angela Berglund.

 


2017-10-11
SeniorNet Södermalm kartlägger handledarnas specialkunskaper 

I Södermalmsklubbens lokaler finns utrustning för det mesta som en besökare kan önska sig, skriver DN  den 11 oktober i en andra artikel på Insidan där SeniorNet lyfts fram.

Klubben kartlägger för närvarande de  specialkunskaper som stödpersonerna har för att kunna hänvisa besökarna till rätt person och dag.

SeniorNet Södermalm får aktivt stöd av sin stadsdelsnämnd och kan därför ha en egen lokal vilket återverkar positivt på antalet medlemmar. Med sina 950 medlemmar är klubben den största i landet.

Läs artikeln: ”Biblioteken har en nyckelroll för digital delaktighet”. DN Insidan 2017-10-11, Hans Arbman.
SeniorNet Södermalm


2017-10-10
SeniorNet Kungsholmen ger alldeles perfekt hjälp 

SeniorNet gör sitt bästa för att öka den digitala kompetensen bland seniorer, skriver DN Insidan idag i en uppföljare till förra veckans artikel i DN Debatt.

”I träfflokalen Baltzar på Kungsholmen i Stockholm sjuder det av aktivitet. En handfull seniorer har tagit med sig sina datorer, surf­plattor och smarta telefoner för att få hjälp med sina tekniska problem.”
– Det här är alldeles perfekt hjälp att få, kunde inte bli bättre, säger Alice Bosten en av besökarna.
Läs artikeln: ”Här finns ingen åldersgräns för IT-kompetens”.  DN Insidan 2017-10-10, Hans Arbman.
SeniorNet Kungsholmen


2017-10-02
SeniorNet ett föredömligt exempel där äldre fortbildas

Minst  400 000 äldre står utanför det digitala samhället, skriver tre forskare i dagens DN Debatt, den 2 oktober 2017.

I artikeln omnämns SeniorNet som ”ett föredömligt exempel där äldre inte bara utbildas utan också fortbildas för att hålla kunskaper och färdigheter levande”.
Läs artikeln: ”Var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället.” DN Debatt 2017-10-02.

Lyssna även på Digitala 65-plussare i SR P1 Nordegren och Epstein som pratar med civilminister Ardalan Shekarabi (S) och 82-åriga Birgitta Jonsson, Seniornet Kungsholmen (9:31 min in i programmet). 2017-10-02.


2017-09-25
Digital delaktighet – en demokratisk rättighet, webbutsändning från SKL

Frukostmöte om Digital delaktighet den 25 september 2017. Ett samarbete mellan SKL, Kungliga biblioteket och Digidelnätverket. Det handlar mycket om Bibliotekens arbete inom området. SeniorNet nämns dock vid ett par tillfällen i utsändningen och i statistiken. Vi finns också naturligtvis med genom vårt engagemang och medverkan i Digidelnätverket.
Bibliotekens rapport där man frågat vilka bekymmer man har med digital delaktighet.  Läs mer om rapporten på https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/bibliotek/digitaldelaktighet.13039.html

Ta del av webbsändningen om Digital delaktighet – en demokratisk rättighet 25 september 2017.


2017-09-23
Seniornet mail nr 2

SeniorNet mail är vårt nyhetsbrev från SeniorNet Sweden – med korta notiser om vad som pågår och ett axplock av allmän relaterad information – riktat främst till klubbarna.

Ur innehållet: Bli värd för vår nästa nationella konferens, Ny styrelseordförande på agendan, Seniormässan i Stockholm 24 – 26 okt, Ny informationsbroschyr, Digidel i dialog med digitaliseringsministern med mera.
SeniorNet mail – september 2017.


2017-09-22
Satsningar på digitalisering av den offentliga sektorn 

Nästa år inrättar regeringen en ny myndighet som ska samordna och stödja digitaliseringen i offentlig sektor.

Satsningar görs på: Informationsförsörjning, öppna data och datadriven innovation.

Den offentliga sektorn ska samverka och experimentera med innovativa aktörer för att tillsammans skapa morgondagens digitala tjänster.

Källa: Regeringens höstbudget 2017. 


2017-09-18
Ny informationsbroschyr 2017

Marknadsföringsgruppen har tagit fram ett informationsmaterial om föreningens verksamhet bland annat en informationsbroschyr och en presentation som kan användas i olika sammanhang exempelvis på de kommande senior­mässorna.

Broschyr om SeniorNet Sweden 2017
SeniorNet Sweden presentation 2017

Rekvirera gärna en upplaga av den upptryckta broschyren från vårt kansli: kansli@seniornet.se


2017-09-14
Styrelsemötet 14 september 2017

Vid styrelsemötet den 14 september rapporterade valberedningen status i arbetet med att rekrytera  ny ordförande. En informationsbroschyr finns framtagen. Ytterligare en förfrågan om värdskap för verksamhetskonferensen ska gå ut till klubbarna.

Läs mer om styrelsemötet 14 september. 


eMedborgarveckan 9 -15 oktober 2017

Årets eMedborgarvecka ägde rum den 9-15 oktober.

eMedborgarveckan är en årlig nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen samordnar insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. 

SeniorNet Sweden är aktiv i Digidelnätverket som samordnar kampanjen.
Läs mer om e-Medborgarveckan som kommer uppdateras med material från veckan. 


2017-09-01
SeniorNet Botkyrka publicerar höstens program 

SeniorNets Botkyrkas program hösten 2017 innehåller: Kurser, cirklar, datorstuga och verkstad. Fredagsträffar med aktuella teman om digitaliseringen. PUB-träffar i samverkan med PRO och SPF.

Reklamblad SNB sept 2017


2017-09-01
Stockholmsmässan 24 – 26 oktober

Besök oss på Seniormässan 24 – 26 oktober i Stockholm där vi är en av utställarna.

Mässan är en mötesplats för seniorer, med utställningar, underhållning och seminarier. Utställningarna är främst inom områdena resor, hälsa, hjälpmedel, boende med mera.

SeniorNet Sweden har tilldelats monter A14:71. Vår kontaktperson är Angela Berglund.


2017-08-22
SeniorNet mail nr 1

SeniorNet mail är ett nytt nyhetsbrev från SeniorNet Sweden med korta notiser om vad som pågår och ett axplock av allmän relaterad information riktad främst till klubbarna. Ur innehållet: Sommarunderhåll, Styrelsearbetet, Bli värd för vår nästa verksamhetskonferens, externa evenemang av intresse, Uppdatera uppgifter om klubbfunktionärer. m.m.

SeniorNet mail – augusti 2017 nr 1


2017-08-14
Styrelsemöte 14 augusti 2017
Vid styrelsemötet den 14 augusti är marknadsföring av verksamheten och utbildningsmaterial i fokus. Andra frågor på agendan är Verksamhetskonferensen 2018 och medverkan i olika externa mässor. Läs mer om styrelsemötet 14 augusti.

Resumé och protokoll från styrelsemötet 8 juni 2017.
Styrelsemötet 3 maj 2017.


2017-08-14
Ny start!  

Vårt centrala kansli har nu öppet igen efter några veckors sommarstängning. Välkommen med dina frågor eller kontakta gärna i första hand din lokala klubb. Kontaktuppgifter och öppettider finns på webbplatserna. Vi ser fram emot en spännande höst med många viktiga, inspirerande och roliga aktiviteter.
Ta del av en kort sammanfattning från höstens första styrelsemöte den 14 augusti.


2017-08-01
eMedborgarveckan 9 -15 oktober 2017

Årets eMedborgarvecka äger rum den 9-15 oktober. Anmäl din verksamhet till eMedborgarveckan.

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka där e-tjänsternas tillgänglighet är i fokus. Kampanjen är en chans att samordna insatser som främjar ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. SeniorNet Sweden är aktiv i Digidelnätverket som samordnar kampanjen. Digidelnätverket finns även på Facebook.

Läs mer om e-Medborgarveckan


2017-07-11
Dubbla fakturor
I samband med ändringar i SeniorNet Swedens medlemssystem under juni 2017, har tyvärr flera medlemmar fått dubbla avier/fakturor 1 juli i år. Vi ber verkligen om ursäkt för det. Ett särskilt meddelande har sänts till alla berörda. Har du frågor kontakta: solvig@gronstedt.se, SeniorNet Sweden, telefon: 070 870 72 00.


2017-07-10
Dagny sommarpratar 10 juli 2017 

– Man ska inte gamla till sig, säger Dagny Carlsson när hon sommarpratar i P1 den 10 juli. Hon började blogga som 99-åring efter en kurs vid SeniorNet Solna  Nu har Dagny miljoner följare. Lyssna på sommarprogrammet 10 juli. 

 


2017-07-08
Almedalen 2017. ”Framtidens trygghet i digitala hälsotjänster?”. Ta del av programmet Solvig Grönstedt medverkar från SeniorNet. Fungerar även utan inloggning.

Länsförsäkringar spelade in och har lagt ut filmen på Twitter.


2017-06-29
”Sol, vind och vatten …”

Vi önskar alla våra medlemmar en solig, härlig och fin sommar!

Vårt kansli har sommarstängt och öppnar igen den 7 augusti. Du kan lämna ett meddelande via kansli@seniornet.se, så svarar vi så snart vi har möjlighet. Vi ser fram emot en spännande höst med ett hav av viktiga, inspirerande och roliga aktiviteter.Höstens första styrelsemöte är den 14 augusti  och vi har många angelägna frågor på agendan.

Styrelsen för SeniorNet Sweden. 


2017-06-07
Framtidens hälsoteknik på seniorträffen 7 juni 

Ständigt uppkopplad rent fysiskt, tekniken finns, men vill vi vara det?

Sorlet är intensivt i den välfyllda salen på Lignagatan i Stockholm, när sju olika företag visar upp exempel på ny hälsoteknik riktad till äldre. Många av deltagarna kommer från SeniorNet föreningarna i Stockholm och det är ingen brist på synpunkter och konstruktiva förbättringsförslag.

Stockholm Digital Care står bakom initiativet till träffen. Läs mer om seniorträffen den 7 juni 2017.


2017-06-07
Test-version för att åtgärda felet med dubbelinloggning

Vi behöver din hjälp för att göra systemet bättre. Detta är ett försök för att komma tillrätta med att du som medlem måste logga in två gånger. Hjälp oss gärna. klicka här!


2017-05-30
Ny våg av försök till Bank-id-kapningar
Ännu en våg av försök till B
nk-id-kapningar slår mot svenska abonnenter. Enligt polisen kan tusentals ha klickat på den länk bedragarna skickar ut i sms eller mejl med intentionen att lura till sig känsliga konto- och personuppgifter. Läs mer på SvT och Polisen varnar för falska Sms –  PC för alla


2017-05-29
Varning för bluffsamtal
Sverige har drabbats av en våg av bluffsamtal från Somalia. Många svenskar upptäckte att de fått missat samtal från landsnummer +252, utan att på något vis ha koppling till landet. Och än är det inte över. Nya bluffsamtal har börjat ringas – denna gång från landsnummer +248, vilket är Seychellerna.

Avsikten är troligtvis att den som mottar samtalet ska svara eller ringa upp. Sker en uppringning riskerar man en rejäl post på fakturan.
Läs mer om: Våg av bluffsamtal, PC för alla. 


2017-05-20
Vad är e-hälsa?  

På kort tid har mycket hänt inom hälso- och sjukvården. Vi har gått från papper till e-recept, elektroniska journalsystem och vi bokar läkartider via internet med mera. 

SeniorNet Botkyrka har initierat ett samarbete med kommunen kring temat e-hälsa. SeniorNet Nacka har blivit inbjuden att vara testpilot i Nacka kommuns välfärdssatsning.

Läs mer om e-hälsa.

Regeringen. E-hälsa  – digitalisering i socialtjänst och hälso- och sjukvård.


2017-05-22
Kan personlig teknik ge högre livskvalitet och bättre arbetsförmåga?

Personlig teknik är temat på ett välbesökt inspirationsmöte den 22 maj 2017 i Stockholm, arrangerat av SeniorNet Sweden och Quantified Self Stockholm.

Tekniken för att mäta, logga och analysera egna värden för att få en bild över hur man mår finns redan och området växer. Exoskelett som gör det enklare att gå, röra händer och armar efter en skada utvecklas alltmer. Skeletten kan också förstärka kroppen eller avlasta vid tunga lyft och obekväma jobbställningar.

Läs mer
 om personlig teknik.


2017-05-15
Teatererbjudande: Se Hemsöborna för 270 kronor. Läs erbjudandet: HemsöbornaSeniornet.
Datum: 2/6, 3/6, 4/6, 10/6, 11/6 på Stora scenen, Kulturhuset Stadsteatern Stockholm.
Boka här innan 2 juni 2017 för att få medlemsrabatten.


2017-05-12
Seniorträff 7 juni 2017 – tema framtidens hälsoteknik.Inbjudan till en spännande eftermiddag på Tellus Fritidscentrum på Lignagatan 8, Stockholm, där ny hälsoteknik visas upp och diskuteras. Kom och upplev vad den nya tekniken kan göra för dig – prova och säg vad du tycker! Bakom inbjudan står Stockholm Digital Care.

Anmäl dig till Seniorträffen 7 juni 2017 klockan 13-15.30. 


2017-05-08
Dagny, vår hedersmedlem, fyller 105 år. Grattis! 

Dagny Carlsson fyller 105 år idag den 8 maj 2017. Hon utnämndes till hedersmedlem i SeniorNet Sweden på verksamhetskonferensen den 7 april 2017. Läs mer om Dagny och hennes blogg.


2017-05-05
Instruktionsfilmer. Nu finns alla instruktionsfilmer för dig som administratör av webbplatsen och/eller medlemssystemet arcMember samlade på ett ställe.


2017-04-18
Datorbegreppets utveckling 
Sören Larsson, senior journalist, har ansetts vara den som kom på ordet dator, men själv berättar han en spännande historia om kuppen för att dator skulle väljas framför andra begrepp. Ta del av hans berättelse på verksamhetskonferensen den 8 april 2017.
SörenLarsson Datorutveckling.


2017-04-04
Introduktion till internet för äldre

Guiden ”Introduktion till internet för äldre” förklarar hur du lär äldre att kommunicera online. Författare är professor Gunilla Brattberg som gör stora insatser för SeniorNet Sweden.

Du kan ladda ner guiden gratis från iiS i pdf-format, läsa webbversionen eller beställa den från Publit för 99 kronor. Har du frågor kontakta gärna din lokala SeniorNetklubb. Utgivare av guiden: iiS.
Ta del av fler aktuella internetguider från iiS. 

 


2015-03-18.
Rabatt på blommor!
Fira våren med att skicka en blomma till någon Du tycker om! Euroflorist, vår samarbetspartner, erbjuder 10 % rabatt. Gäller över hela landet! Se buketter.


2017-03-18
Nu publicerar vi SeniorNet Swedens jubileumswebb. Vi firar 20 års jubileum och det finns mycket uppmärksamma. Det har hänt en hel del under dessa år och det är intressanta att verksamheten i allra högsta grad är lika angelägen och aktuell idag som när den startade.


2017-02-18
Har du ett speciellt minne från din tid med SeniorNet? Skriv till oss och bifoga gärna en bild, adress mitt@seniornet20.se.Läs mer på jubileumswebben.


2017-02-17
”Hög tid att införa digitala valsedlar”
För att bevara valhemligheten krävs digitala valsedlar, skriver två företrädare för Seniornet Sweden i en debattartikel i Computer Sweden den 8 februari 2017.  Ta del av artikeln ”Hög tid att införa digitala valsedlar”.

SeniorNet Sweden har även lämnat ett remissyttrande angående betänkandet: Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten till regeringens valutredning (SOU 2016:71).

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund