Släktforskning

Ulla Comérus, SeniorNet Botkyrka berättade engagerat om sitt stora intresse för att släktforska på en digital fredagsträff i mitten av november 2020.
Ulla beskrev hur hon går till väga, vilka program hon använder för forskning och arkivering, samt en del om släktforskningen som utgår från DNA-analyser. Hon informerade även mer i detalj om släktforskningsprogrammen Arkiv Digital och Vår släkt.

Det var både lärande och i allra högsta grad inspirerande samt jättetrevligt.

Med på fredagsträffen var också Mona Eklöf från SeniorNet Göteborg. Ulla i sin tur deltog i SeniorNet Göteborgs digitala möte om släktforskning i slutet på året.

SeniorNet Tyresö uppmärksammade temat på fredagsträffen och nu i februari berättade Ulla Comérus om ”Min släktforskning” på digitala Café Ventilen för medlemmarna i Tyresö.
Härligt med ett utbyte klubbar emellan. Det finns många fler goda exempel. Och nu med möjligheten att använda videoverktyg kan vi nå varandra ännu bättre inom hela vårt nätverk.

Foto: Bröllop i Norrland 1945. Stor släkt. Många att släktforska på. Dock ej kopplad till släktforskningen i texten.

 

 

 

2021-02-07

Text o bild: BS