Personlig teknik och avancerade robothjälpmedel

Hur personlig teknik med egenmätningar och avancerade fysiska hjälpmedel kan bidra till en högre livskvalitet och arbetsförmåga är temat på ett inspirationsmöte den 22 maj 2017 i Stockholm. Arrangörer är  SeniorNet Sweden och Quantified Self Stockholm.

Robotteknik gör det enklare

Håkan Isaksson, Exploitation manager, på www.axo-suit.eu, berättar om robotar och exoskelett som utvecklas för att göra det enklare för skadade/sjuka att gå, röra händer och armar samt för att förstärka kroppen eller avlasta vid tunga lyft och obekväma arbetsställningar.

I höst kommer en motoriserad arm-modul med möjlighet att ställa in motstånd vara klar för post-rehabilitering av armar. Med en robotdräkt orkar exempelvis byggare lyfta tunga maskiner utan att bli trötta. Chairless Chair fastspänd på benen förvandlas till en stol när man sätter sig. Och det finns många fler exempel på tekniska hjälpmedel som hjälper till med rörligheten och styrkan. Utvecklingen är bara i början.

–  Stora utmaningar i arbetet är att få till ergonomin så att det blir följsamt och skönt att ha på sig hjälpmedlen och att få sensorerna att röra sig som man vill. Därutöver behöver man också omvandla regelverket som kommer från industrin till att omfatta även människor, säger Håkan Isaksson.

Ytterligare utveckling på gång är att ta fram smartare textilier och mjuka geléer.

Av en dansk undersökning framgår att det seniorer främst vill är att klara sig själva. Det  handlar mycket om integritet. Många gillar inte att främmande människor kommer till bostaden. Det framgår också att seniorer är intresserade av robotteknik just för att få hjälp att kunna klara sig själva.

Internet ersätter inte den mänskliga kontakten

Kerstin Wolgers, 84-år, skådespelerska, hade sitt första möte med Internet för två år sedan. Då deltog hon i  ett uppmärksammat experiment som innebar att hon under fem dagar fick  lära sig att hantera och använda internet, Skype och Instagram. Hon fick också spela spel som Battlefield och testa Tinder med mera.
Allt övervakades via en kamera som hon bar på sig och allt sändes live. Initiativet kom från MyNewsDesk.

Nu efter två år tycker Kerstin Wolgers att det var spännande och intressant att vara med i experimentet, men att hon också gärna träffar sina vänner i verkliga livet och inte bara på sociala medier.

Med på mötet är även ”Jäspan” som var Kerstin och Bebbe Wolgers populära programfigur på 70-talet.

Några länkar:

http://www.cbsnews.com/news/82-year-old-uses-internet-for-the-first-time-and-it-blows-her-mind/ och http://www.mynewsdesk.com/se/mynewsdesk-now/tag/kerstin-wolgers

Kerstin Wolgers, 82, ska lära sig internet på en vecka – Nyhetsmorgon https://www.youtube.com/watch?v=GvVxgUHdjek

Motivation och att mäta sin hälsa ger resultat

Per Söderström och senior berättar om de bästa erfarenheterna från sex års loggning av vikt, sömn och fysiska aktiviteter. Det finns olika sätt att via sensorer, verktyg och appar  mäta, logga och analysera sina egna värden och få en bild över hur man mår. Då är det också lättare att göra någonting åt det.

–  Men det som gjorde att mina värden blev påtagligt bättre efter min stroke, var att jag skaffade hund, säger Per Söderström.  Långa dagliga promenader, minst 10  000 steg. Jag träffar så många andra hundägare, vilket är trevligt. Och jag går stadigt ner i vikt. Det handlar också om motivation.

Så kombinationen av att kunna mäta hur man mår och vara motiverad att göra någonting för att må bättre är ett lyckosamt koncept. För Per var hunden nyckeln.

Arrangörer: SeniorNet Sweden och Quantified Self Stockholm.

Quantified Self Stockholm är en global ideell rörelse där man använder teknik som sensorer, mobilappar och wearables för att samla in personliga data om olika saker, framförallt inom hälsa och fitness. Huvudsyftet är att veta mera om sig själv och kunna förbättra sina förmågor. Quantified Self är alltså baserat på det gamla talesättet ”Om du kan mäta det så kan du förändra det!”

Moderatorer: Henrik Ahlén, medgrundare Quantified Self Stockholm &
Anders Lundkvist fd. ordförande, SeniorNet Sweden.

Några andra exempel som nämndes på mötet:

Danderyds sjukhus började testa ekoskelett vid rehabilitering efter stroke redan 2012. Omfattande medicinsk forskning bedrivs inom området. Läs mer om  rehabilitering på Danderyds sjukhus.  Ta även del av artikel från landstingets årsbokslut 2015 ”Roboten hjälper strokepatienter att gå”, sid 14-17.

Här går läkaren Claes Hulting  igen – 33 år efter olyckan. http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/VnGOr/har-gar-claes-igen–33-ar-efter-olyckan. Han fick prova den nya tekniken Ekso Bionics Skeleton – och kunde ta sina första steg på 33 år.

Datum och tid: 22 maj 2017 klockan 18:00 – 20.00
Lokal: Vasagatan 16, plan 10, Business Wellness Group

Redaktionen/BS.