Marta Sandén om SeniorNets historia och framtid

Marta Sandén ser en nystart för SeniorNet!

Marta Sandén är en av eldsjälarna som står bakom SeniorNets tillkomst i Sverige. Hon är vår medlem nr 1 och fortfarande aktiv i SeniorNet-klubben på Södermalm i Stockholm.

Hon  berättar om den första banbrytande tiden och delger oss också tankar om SeniorNets framtid.

Föredraget hölls vid ett Zoom-möte med SeniorNet-klubbarna den 26 februari 2021.

Det var då!

Nyckeln till SeniorNets initiala framgång var kombination av portalfigurer, nya initiativ och flera partners.

SeniorNet växte så det knakade och 1999 fick vi ett internationellt erkännande i form av Global Bangemann Challenge Prize – för ”promotion the use of communication technology in worldwide communities”.

På bilden Karin Åkerblom, Marta Sandén och Seve Ungermark på Global Bangemann Challenge prisutdelningen.

SeniorNet i nutid

”Digitaliseringen av alla samhällsfunktioner har gått så långt att livet utan de grundläggande kunskaperna och färdigheterna är komplicerat…och tråkigt. Och därför är SeniorNets tid nu. Igen, på flera plan, centralt och lokalt. För att utnyttja detta ”window of opportunity” gäller det att snabbt attrahera flera medlemmar och bygga upp organisationen. Det gäller att återigen göra sig gällande genom nya attraktiva portalfigurer, uppseendeväckande initiativ och partnerskap både kommersiella och ideella”.

– Ta vara på ”andra vågen”. säger Marta och avslutar med att alla borde lära sig Zoom!

Seniornets historia feb 202 Marta Sanden F pdf

SeniorNets 20 års jubileum sid 15 minnen från de första åren.

Internetmuseum – Datadamer som digitaliserade världen – marta-sanden.

2021-02-27

BS