Välfärdsteknik

Ständigt uppkopplad rent fysiskt, tekniken finns, men vill vi vara det?
Sorlet är intensivt i den välfyllda salen på Lignagatan i Stockholm, när sju olika företag visar upp exempel på ny hälsoteknik riktad till äldre. Många av deltagarna kommer från SeniorNet föreningarna i Stockholm och det är ingen brist på synpunkter och konstruktiva 
 förslag till förbättringar. 

Bakom träffen står Stockholm Digital Care som är ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för företag i Stockholmsregionen som arbetar med välfärdsteknik. Med ett större utbud av välfärdsteknik specifikt utformad för äldre ska projektet samtidigt bidra till ett självständigt liv och välbefinnande för äldre som bor kvar hemma.

Företagarna går runt till olika grupper, demonstrerar sina produkter och frågar om vi tror att det finns ett stort behov av produkten/tjänsten eller om det finns andra problem som är viktigare att hitta lösningar på.

En aspekt i sammanhanget är exempelvis att äldreboenden måste ha uppkoppling mot nätet eftersom många av produkterna förutsätter nätanslutning. Användarvänlighet är en annan angelägen fråga.

Vissa produkter finns som landstingsfinansierade hjälpmedel och vissa mätinstrument går att få tillgång till genom förskrivning. Annars är priset avgörande för många äldre. Kopplingarna mellan produkten och den vårdinstans som kan läsa av värden och förbygga vårdbehov är också en förutsättning.

Några av produkterna som presenteras är:

Bilddagbok – en digital, bildbaserad kontaktbok

Bilddagboken är en digital dagbok som är enkel att använda och är till för personer som behöver kognitivt stöd i alla åldrar. I dagboken delar man bilder och texter med anhöriga, vänner och stödpersoner.

Bilderna fungerar också som stöd för minnet. Inloggning krävs och är inte lika öppen som Facebook eller andra sociala medier. Dagboken är tillgänglig via en nät-uppkoppling och fungerar på dator, läsplatta eller mobil.

Dagboken finns också som app för iOS med möjlighet att ladda upp film upp till 30 sekunder. Den togs ursprungligen fram för skolor och barn med kognitiva problem.
Läs mer om bilddagboken


Läkarbesök i mobilen

Läkarbesök i mobilen eller plattan (Doktor on-line). För tjänsten KRY finns en app att ladda ner och inloggning sker med med BankID, det går att välja mellan drop-in eller att boka en specifik tid. Läkarbesöket sker genom videosamtal, direkt i appen.

Tjänsten omfattar rådgivning, receptförnyelse, förskrivning av läkemedel, sjukintyg, remiss till annan vårdgivare eller provtagning.

Det finns läkare och psykologer med erfarenhet från primärvården. Tillsammans talar läkarna över 20 språk, till exempel arabiska, spanska, persiska och ryska.

Läs mer om KRY.

Dags för medicinen  – en smart pillerbox påminner
Medicinpåminnaren är en digital  läkemedelsdosett med smarta funktioner som påminner om när medicinen ska tas, larmar om man glömt att ta den, för statistik över medicineringen med mera. Den vanligaste dosetten idag har i princip samma utseende som när den togs fram på 50-talet.  Detta anser produktutvecklarna vara ett sätt att utveckla  den gamla produkten till dagens teknik.

Alla vet att det ibland är svårt att komma ihåg om man tog en tablett eller inte. Denna produkt riktar sig både till yngre och äldre som kan hantera sin medicinering själva.

Läs mer
om den smarta pillerboxen från Pilloxa.

Väggkalender som stöd för minnet

Ibland är det svårt att skapa struktur i vardagen. Att försöka hålla ordning tar mycket energi och medför att man ofta blir stressad och orolig. MEMOplanner Large är ett tids- och planeringshjälpmedel som kan  hängas upp på väggen i hemmet.

Kalendern innehåller dag, tid,  inbokade aktiviteter under dagen, veckan och månaden. Tydliga påminnelser  hörs eller syns.

Läs mer om minne och kalender från Abilia.

Hur vet jag att hjärtat mår bra?
Ett mobilt EKG som håller hjärtat under ständig kontroll. Det går att ladda ner data kontinuerligt och få en indikation på hur hjärtat mår. Produkten kan också kopplas till läkare, vårdcentral.  Läs mer om mobilt EKG.

Att kunna äta själv!
Måltidssituationen kan vara en utmaning inom äldreomsorgen eller för personer med olika funktionsnedsättningar. Produkten som demonstreras är ett äthjälpmedel som har en sked som för maten till munnen. Den regleras med en knapp som kan ligga på bordet eller på golvet.

I gruppen berättar en av deltagarna att en rörelsehindrad anhörig upplevde det positivt att åtminstone kunna ”äta själv” och i den takt som han ville.

Läs mer om äthjälpmedel från Picture My Life.


En klocka som förvarnar om fall
En klocka som ska förhindra fallolyckor och mäter sömn, hjärtfrekvens, andning, kraft och styrka, balans och rörelsemönster. Informationen går vidare/larmar till hemtjänst eller annan vårdnivå när värdena tyder på att personen riskerar att falla. Tester pågår och företaget Tieto menar att utvecklingen går mot en ökad känslighet och precision i mätvärdena.

En Spirometer mäter lungkapaciteten
Ytterligare en produkt som visas är en digital spirometer som mäter lungkapacitet och luftvägar.

Ständigt uppkopplad
Tekniken finns. Du kan vara ständigt uppkopplad och få dina personliga värden kontinuerligt. Eventuella avvikelser mot normvärden kan upptäckas innan exempelvis en fallolycka inträffar eller en person drabbas av en infarkt. Förebyggande vård digitalt. Men vill vi vara ständigt uppkopplade? Kan det istället för att skapa trygghet bidra till att oron och stressen ökar?  Som alltid när ny teknik presenteras uppstår både aha-upplevelser och frågor om det är bra för mänskligheten. Med tiden kanske det blir mer naturligt.

Flera  produkter som presenteras har funktioner som  kan vara till god hjälp att ”klara sig själv”  det som  ligger högst på önskelistan för äldre.

Webbredaktör/Birgitta Strinnlund

2017-06-07