Det demokratiska samtalet

Det demokratiska samtalet

Regeringen har tillsatt en kommitté för ”En nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Uppdraget som leds av Carl Heath,  går ut på att arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat.

Kommittén är i full gång och träffar flera aktörer som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till digitala miljöer, medie- och informationskunnighet. SeniorNet Sweden är en av dessa aktörer och vår avsikt är att medverka genom att informera om Det demokratiska samtalet och också på olika sätt också bidra till att motverka desinformation, propaganda och näthat.

Vid en utbildningsdag den 29 maj, vilken arrangerades av kommittéerna Det demokratiska samtalet och Demokrati 100,  deltog SeniorNet Sweden tillsammans med ett 30-tal civilsamhällesorganisationer. Temat för dagen var: Medie- och informationskunnighet i en digital tid.

Inledning

Peter Örn, kommittén Demokrati 100, lyfte möjligheter och utmaningar för det demokratiska samtalet och hur dess förutsättningar förändrats över tid. Han poängterade vikten av kunna debattera och argumentera utan ilska och att inte sätta etiketter på varandra.

Att värna det demokratiska samtalet, Carl Heath, länk till presentationen

Carl Heath, kommitténs utredare, hade i sin presentation fokus på den tekniska utvecklingens påverkan på det demokratiska samtalet i en digital tid. Han gav exempel på desinformation genom fake news och manipulerade bilder samt visade Medieinstitutets film om näthat där journalister berättar om sin vardag med ständiga hot och trakasserier.

Det demokratiska samtalet: https://demokratiskasamtalet.se/

Att genomskåda falska nyheter och alternativa fakta, Emma Frans, länk till presentationen

Emma Frans, demokratiambassadör och forskare talade om att genomskåda falska nyheter och alternativa fakta inom området medicin och hälsa. Information om vad forskningen visar är ofta enstaka studier. Kända personer uttalar sig spontant om exempelvis vaccinationer. Studier som är avpublicerade fortsätter spridas. Falska nyheter får större spridning än rättelser. Faktaresistens; Så här skriver en person i ett inlägg på sociala medier: ”Jag skiter i att det är fake news, det är förjävligt ändå”.

Viralgranskaren och fejkarenan – vilka är det som luras på nätet? Åsa Larsson, länk till presentationen

Åsa Larsson, Viralgranskaren, talade om den svenska fejkarenan och hur man kan rusta sig för att upptäcka och stå emot falska påståenden på nätet. Hon rekommenderade bland annat: ställ frågan: Vet du att det här stämmer? gör faktakoll, var skeptisk och nyfiken, agera varje dag som om det är 1 april, lär dig mer om källorna, slentriangoogla på allt, bli bättre på webbresearch.

Viralgranskaren: https://www.metro.se/viralgranskaren

Näthatshjälpen, Sara Sjölander, länk till presentationen

Sara Sjölander, Make Equal, berättade om det tuffa innehållet på sociala medier och informerade om Näthatshjälpen – ett verktyg om hur civilsamhällets organisationer kan arbeta förebyggande mot och med näthat.

Make Equal: www.nathatshjalpen.se

Alla som utsätts näthat bör anmäla för att synliggöra att det inte är ok.
https://nathatshjalpen.se/crime-report/

Material från utbildningsdagen 29 maj, länk till presentationen

Frågor att diskutera vidare. Uppgifter om vart man kan vända sig.

Ej tillåtet enligt lag 

Hets mot folkgrupp, Trakasserier, Olaga integritetsintrång är reglerat i lag och brottsligt. Och varje person som delar vidare gör sig också skyldig till brott – det är olagligt att dela vidare i varje led.

Det är många äldre som står för näthat, delar kedjebrev och sprider desinformation

Näthatsgranskaren har noterat att det är många i övre medelåldern som gör sig skyldiga till brott, möjligen kopplat till bristande kunskaper i källkritik.

Ytterligare information på:
Statens Medieråd: https://statensmedierad.se/

Internetstiftelsen: https://internetstiftelsen.se/

Brottsoffermyndigheten: https://www.tystnainte.se/

Polisen: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/nathat/

 

Webbredaktör:

B Strinnlund
2019-06-07