Dokument SeniorNet Botkyrka

Zoom grunder SeniorNet Botkyrka

Zoom för handledare SeniorNet Botkyrka (1)

Digitalisera din TV, Sune Nilsson

IT-utvecklingen under h2019v2020 Owe Eriksson 

Seniorhuset pdf

TUMBAKUPPEN 1967

Lottas tips Olle lennartsson 4 dec Mig lurar du inte

Best Practises Olle Lennartsson 4 dec Mig lurar du inte

Verksamhetsplan 2020

Budget-2020-Rev D

2021

SeniorNet Botkyrka program våren 2021 8 feb

Årsmötet 2021

Kallelse årsmöte 2021 Videomöte

Årsredovisning 2020

SNB – Verksamhetsberättelse för år 2020 klar

Budget-2021-Rev B

Verksamhetsplan 2021

Skype 19 februari Sune Nilsson Skype

SNB – molnet – Fotoalbum, Ulla Comérus.