Netikett

Nätetikett:  Etiska riktlinjer och nätetikett

Netikett (eng. netiquette) är ett slags oskrivna regler för att underlätta umgänget på internet. Dessa regler har inte skapats av någon kontrollinstans, utan bygger på samlade erfarenheter från användare över hela världen. Eftersom internetforum inte har någon ansvarig utgivare har etikettregler utformats för att minska risken för kulturkrockar och kränkningar. Dess regler varierar mellan olika sociala medier, chattar och forum. Nedan följer exempel på dessa oskrivna regler. Det är ett särtryck ur boken Äldre och sociala medier av Gunilla Brattberg.

 • Tänk efter före
 • Tänk två gånger innan du publicerar en text på internet och innan du skickar iväg ett meddelande via mail, sms eller på sociala medier. Läs gärna igenom din text först. Verkar allting korrekt? Har du uttryckt dig så att det inte går att missförstå?
 • Bete dig som “folk”
 • Gör inget mot någon som du inte vill att hen ska göra mot dig. Gör inte heller någon skillnad mellan hur du beter dig till vardags mot hur du beter dig på nätet. Eftersom internet numera är en del av vår tillvaro är det viktigt att inte särskilja kommunikation på nätet från kommunikation i det verkliga livet.
 • Undvik personangrepp.
 • Elektronisk kommunikation gör det lätt att reagera spontant på ett sätt som man aldrig skulle göra i ett vanligt samtal med personer som man inte känner. Tänk därför noga igenom vad du har skrivit innan du skickar ett inlägg till ett socialt forum, speciellt om inlägget är kontroversiellt eller innehåller personlig kritik.
 • Var hjälpsam.
 • När du kommunicerar med andra, tänk på att alla inte har lika mycket erfarenhet av internet. Dela med dig av dina kunskaper. Internet skapades just för möjligheten att dela erfarenheter.
 • Undvik VERSALER.
 • Undvik stora bokstäver när du skriver. Att använda VERSALER kan tolkas som om du är upprörd eller skriker. Om du vill förstärka innebörden i ett ord kan du istället sätta t.ex. stjärnor runt ordet/orden: Jag kan *absolut inte* rekommendera den filmen.
 • Skriv gärna tydligt, sakligt och håll dig till ämnet. Behåll lugnet vid meningsskiljaktigheter.
 • Om du vill förmedla känslor (visa att du skrattar, är ledsen, ironisk etc.) kan du använda så kallade smileys eller emotikoner. Det är ett bra sätt att undvika missförstånd.
 • Håll dig till ämnet.
 • Syftet med ett forum är att skapa givande samtal om och omkring speciella ämnen.
 • Bästa sättet att bidra till ett givande samtal är hålla sig till ämnet i de olika forumtrådarna.
 • Om du har en annan vinkel eller en annan frågeställning kan du starta en ny tråd.
 • Dela upp långa texter.
 • Om du skriver en lång text, dela gärna in den i stycken och sätt rubriker så blir den mer lättläst.
 • Skriv tydliga ämnesrubriker.
 • Använd korta och tydliga ämnesrubriker i dina e-postmeddelanden eller diskussionsinlägg.
 • Det underlättar för mottagarna/läsarna att se vad ditt meddelande handlar om.
 • Om du byter ämne i en diskussion byt också ämnesrubrik.
 • Kontrollera med tidigare ställda frågor
 • Om du avser att ställa en fråga i ett frågeforum, titta först efter om det finns något arkiv eller någon FAQ (eng. Frequently Asked Questions), dvs. en förteckning över vanliga frågor och svar, för att vara säker på att din fråga inte redan finns besvarad.
 • Ingen reklam eller spam.
 • De flesta forum tillåter inte att man lägger in reklam. Om det är relevant till ämnet kan det vara okay att lägga en länk.
 • Beakta upphovsrättslagen.
 • Den som vill använda material publicerat på internet bör känna till att samma regler gäller för elektroniskt publicerat material som för tryckt material. Man behöver alltså be om tillstånd av  upphovsrättsinnehavaren för att få använda materialet.