Forum/Chat

SeniorNets Facebook – länk direkt till Facebook

Följ oss på SeniorNet Swedens Facebook och ta del av våra inlägg och information delad från ett urval av inspirerande material och händelser i omvärlden relaterad till vår verksamhet.

Medverka gärna genom att skriva dina kommentarer och bidra till en levande dialog medlemmar emellan.

Facebook riktlinjer.pdf

SeniorNets ITForum – länk direkt till ITForum

ITForum är en mötesplats för dig som är medlem i SeniorNet Sweden. I ITForum kan du diskutera IT-frågor i fyra olika forum:

Allmänna IT-frågor

PC (Windows, Mac/IOS och Linux)

Smarta mobiler (Android och iPhone)

Surfplattor (Android, iPad och ChromeBook)

Du behöver logga in för kunna ta del av innehållet och skriva egna inlägg.

Det finns tre moderatorer som vid behov tar bort olämpliga inlägg: Carl-Olof och Lars.

ITForum riktlinjer 2021 23 feb

SeniorNets Chat – länk direkt till chatten

Att chatta är att utbyta korta skrivna meddelanden med dator, vanligen via Internet. Ordet kommer från engelskans chat som betyder ungefär småprata.

Att chatta betyder att man skriver till varandra online, vilket påminner om att sitta och prata. Det man skriver kan läsas med en liten fördröjning på upp till ett fåtal sekunder. Inläggen i denna chat tas bort efter 12 timmar.

Bidra gärna till ett välkomnande småprat medlemmar emellan.

Etiska regler och nätetikett

Nätetikett finns även beskrivet i boken ”Äldre och Sociala nätverk” av Gunilla Brattberg.

Uppdaterad

2022-02-27 BS