Medlem

Behöver du vägledning, hjälp att lösa ett problem med din digitala utrustning eller vill lära dig mer om IT?

Välkommen till SeniorNet som har ett nätverk av klubbar runt om i landet.

Anmäl dig som medlem

Medlemsavgiften är 250 kronor per år (kalenderåret). När du anmäler dig som ny medlem gör du samtidigt en anmälan till en lokal klubb.

Så här betalar du medlemsavgiften

Medlemskort och min profil (för befintlig medlem)

När du vill avsluta ditt medlemskap
Du kan avregistrera dig som medlem längst ned på sidan Medlemskort och min profil eller be din lokala klubb avsluta medlemskapet. Adress och telefonnummer finns på klubbarnas webbplatser.


Medlemsförmåner

Som medlem i SeniorNet Sweden ingår du i ett betydelsefullt kunskapsnätverk över hela landet.
Din lokala klubb erbjuder kurser, cirklar och öppna träffar, mobiljuntor, datorcaféer med mera. Ett flertal klubbar erbjuder digitala videomöten och support under coronatiden.

Du får även praktisk hjälp med din smarta telefon, platta, dator eller annan digital utrustning. Det sker via telefon, eller via ett videoverktyg exempelvis Team Viewer. Några klubbar har fysiska möten med färre deltagare.

Klubben anpassar sitt utbud på bästa sätt efter lokala behov och förutsättningar. Kursavgifterna är jämförelsevis mycket blygsamma.

Varje lokal klubb har en egen webbplats. Se SeniorNet-klubbar i Sverige

NYA MEDLEMSFÖRMÅNER  2020

Du får exempelvis fri tillgång till utbildningsmaterial: Officepaketet och Windows 10 (Aktiv.se)

Rabatterbjudanden som du som medlem kan ta del av.

Det finns även en del studiematerial att tillgå.

Dessutom ingår du i en social gemenskap med andra seniorer som har samma intressen.

För dig som inte har någon lokal klubb i din närhet hjälper vårt kansli dig att hitta och föreslå en lämplig klubb. Därutöver finns alternativet SeniorNet Internet som enbart har sin verksamhet på nätet.


Ge ett medlemskap i present

När du vill ge någon ett medlemskap i present, gör så här: Betala in 250 kr till SeniorNet Swedens plusgiro 4360403-2 och ange som avsändare ordet ”Present” och för- och efternamn på den person som ska ska få presenten.
Skicka samtidigt ett mejl till kansli@seniornet.se och ange gåvomottagarens namn, adress, e-post, telefonnummer, födelseår, och önskad klubbtillhörighet.


Trygg hantering av dina personuppgifter 

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningen  GDPR – General Data Protection Regulation – som gäller gälla inom hela EU.

I vår policy för trygg hantering av personuppgifter kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi använder ditt namn och dina kontaktupp­gifter för att du ska kunna vara medlem och för att kunna skicka angelägen information om kurser, möten och aktiviteter m.m.

Vill du veta mer kan du kontakta din lokala klubb eller SeniorNet Swedens kansli, e-post: kansli@seniornet.se om du har frågor eller vill ha mer information.

Ta del av vår personuppgiftspolicy: Trygg hantering av personuppgifter, SeniorNet Sweden 15 maj 2018


Etiska riktlinjer och nätetikett


Cookies på Seniornet.se


Uppdaterat i januari 2020 BS

Foto: Anders Lundqvist, SeniorNet