Medlem

SeniorNet Sweden med alla lokala klubbar deltar i många projekt och aktiviteter och med vår samlade kunskap är vi en viktig resurs i samhället.

Tillsammans kan vi verka för att den digitala utvecklingen i Sverige inkluderar oss seniorer på bästa sätt.

Anmäl dig som medlem

Medlemsavgiften är 250 kronor för ett helt år.
När du anmäler dig som ny medlem gör du samtidigt en anmälan till en lokal klubb. Anmäl dig som medlem

Så här betalar du medlemsavgiften.


Trygg hantering av dina personuppgifter          

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi informera om en viktig och positiv förändring som snart träder i kraft.

Den 25 maj börjar en ny dataskyddsförordning som kallas GDPR – General Data Protection Regulation – att gälla inom hela EU. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL).

Vi har tagit fram en ny policy för trygg hantering av personuppgifter och i den kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi använder ditt namn och dina kontaktupp­gifter för att du ska kunna vara medlem och för att kunna skicka angelägen information om kurser, möten och aktiviteter m.m.

Vi kommer inte att begära in eller lagra ditt personnummer i medlemssystemet. Det räcker med att du lämnar uppgift om födelseår.

Du behöver inte göra någonting med anledning av denna information.

Vill du veta mer kan du kontakta din lokala klubb eller SeniorNet Swedens kansli, e-post: kansli@seniornet.se om du har frågor eller vill ha mer information.

Ta del av vår personuppgiftspolicy: Trygg hantering av personuppgifter, SeniorNet Sweden 15 maj 2018


Medlemsförmåner 

Som medlem i SeniorNet Sweden ingår du i ett stort kunskapsnätverk över hela landet.

Dessutom ingår du i en social gemenskap med andra seniorer som har samma intressen.

För dig som inte har någon lokal klubb i din närhet kan vårt kansli hjälpa dig att hitta och föreslå en lämplig klubb. Därutöver finns alternativet SeniorNet Internet som enbart har sin verksamhet på nätet.

Välkommen som medlem!


När du vill avsluta ditt medlemskap

Kontakta din lokala klubb och meddela att du vill avsluta ditt medlemskap i föreningen. Adress och telefonnummer finns på klubbarnas webbplatser.


Etiska riktlinjer och nätetikett


Cookies på Seniornet.se


Medlemskort och min profil (medlemssida)


Sidan uppdaterad av
webbredaktör Birgitta Strinnlund
2018-11-19

 

Top