Trygg hantering av personuppgifter

Genom att registrera dig som medlem tillåter du att SeniorNet Sweden och SeniorNet-klubbarna under din medlemstid databehandlar personuppgifter såsom namn, medlemsnummer, adress, e-post, telefonnummer, klubbtillhörighet, födelseår och annan information som du eventuellt uppger vid registreringen.

Vi databehandlar personuppgifterna för att kunna fakturera medlemsavgiften och för att klubben eller SeniorNet centralt ska kunna kontakta dig.

Dina personuppgifter behandlas bara inom SeniorNet, av klubbarnas behöriga funktionärer eller centralt av behöriga administratörer och vidarebefordras inte till part utanför föreningens verksamhet.

Vi kommer att ta bort fältet för personnummer inom kort. Du behöver bara ange födelseår och att lämna fältet tomt går också bra.

Samtliga uppgifter vi har om dig visas i Medlemskort och min profil under fliken Medlem, där du också själv kan rätta felaktigheter efter inloggning.

Personuppgifterna raderas när medlemskapet sägs upp, eller senast fyra månader efter utebliven betalning.

Ta del av vår policy: Trygg hantering av personuppgifter – SeniorNet Sweden 15 maj 2018

Mer information finns i dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft 2018-05-25. Datainspektionen belyser även dina rättigheter som registrerad medlem.

SeniorNet Sweden
Byängsgränd 14 3 tr, 120 40 Årsta
E-post: kansli@seniornet.se
Telefon: 08-658 14 60 må-on 10-12
Organisationsnummer: 802403-0903

Uppdaterat i maj 2018 av kansliet