Starta en SeniorNet-förening

Vill du bilda en ny lokal förening så hjälper SeniorNet Swedens föreningsutskott till. Marknadsföringsmaterial finns också att tillgå.

Den nya föreningen får en gratis webbplats vid namn xxx.seniornet.se enligt denna mall. Xxx står i det här fallet för klubbens ort, t ex karlstad.seniornet.se eller goteborg.seniornet.se. SeniorNet använder WordPress.

Alla föreningar inom SeniorNet har gratis tillgång till ett medlemssystem.

Medlemskapsavgiften, 250 kr/år, faktureras och bokförs centralt. 60%  av inbetalda medlemskapsavgifter återbetalas till lokala föreningarna.
Kursavgifter faktureras och bokförs av lokala föreningarna.
Den nybildade föreningen får ett startbidrag på 10.000 kr.

Varje förening bestämmer själv i vilken form arbetet ska ske. Det finns inga bestämda regler men titta gärna runt på lokala föreningarnas hemsidor för att få tips.

Arbete innan föreningen bildas

  1. Sök intresserade medlemmar på orten. Kanske en notis i lokaltidningen eller info på kommunens hemsida eller affischer där många seniorer brukar finnas.
  2. Uppmana alla som kontaktats att sprida informationen.
  3. Bilda en interimsstyrelse (minst 3 personer: ordförande, kassör, sekreterare).
  4. Kontakta gärna andra föreningar för råd och läs följande om att starta en ideell förening.
  5. Undersök möjligheter att få lokal och plattor/datorer hos t.ex. kommunen, alternativt samarbete med studieförbund.
  6. Åtminstone en handledare måste finnas från start.
  7. Ta fram förslag till stadgar.
  8. Sätt er in i fakta om SeniorNet Sweden och informera vid medlemsmöte.
  9. Ta fram namnförslag på föreningen, gärna föreningens ort avslutat med .seniornet.se. Ska avgöras på medlemsmöte.
  10. Gör dagordning till medlemsmötet. Skicka kallelse till dem som lämnat intresseanmälan.

Medlemsmöte – klubben bildas

Kalla till medlemsmöte. Nu bildas föreningen och interimsstyrelse väljs fram till årsmötet. Bestäm vad föreningen ska heta.
Uppmana intresserade att registrera sig på SeniorNets hemsida för medlemskap efter att föreningen har bildats.
Gå igenom vad medlemskapet medför i form av förmåner och dylikt.
Bjud in den lokala pressen till mötet eller skicka en artikel till tidningen efter föreningens bildande.

Administration av formalia

Meddela att föreningen har bildats till kansli@seniornet.se  ange föreningens namn, datum för bildandet, ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig samt webbplatsens namn.
Kontakta Skatteverket för organisationsnummer som behövs för att söka bank- eller plusgirokonto och för deklarationen.
Ideella föreningar betalar inte moms, men måste skicka in deklarationsblankett.
Kontakta bank- eller Plusgirot för öppnande av konto.

Mer information finns på Föreningsadmin-sidan. Inloggning krävs.