Klubbar

SeniorNet Sweden består av 45 lokala klubbar över hela landet.Varje klubb har en egen ideell styrelse och lägger själv upp sitt program med kurser, cirklar och andra aktiviteter.

SeniorNet klubbar i hela landet

Utbudet varierar från klubb till klubb och anpassas efter medlemmarnas behov. De flesta klubbarna samarbetar också med bibliotek, studieförbund, skolor eller äldreboenden. Klubbarnas handledare har tekniskt kunnande och stor erfarenhet av IT-frågor.

Starta en ny SeniorNet klubb

Klubbkonceptet – gratis webbplats

Klubbenkäten 2016

Klubbadministration (medlemssida)

Instruktionsfilmer för webbmaster och klubbadministratör (medlemssida)

Medlemssystem/arcMember (medlemssida)Sidan uppdaterad  av

webbredaktör Birgitta Strinnlund
2018-01-01.