Starta en SeniorNet-klubb

Har du/ni önskemål om att bilda en ny klubb hjälper SeniorNet Swedens kansli till med underlag och praktisk hjälp. Även styrelsens ledamöter bistår med råd och stöd. Kansliet förmedlar även kontakter till andra klubbar som har etablerade verksamheter. Marknadsföringsmaterial med mera finns också att tillgå.

Varje klubb bestämmer själv i vilken form arbetet ska ske. Det finns inga bestämda regler för hur en klubb/ett nätverk ska byggas upp eller se ut. Men här följer några tips:

Förarbete

dec12.22

Foto: Göran P. SeniorNet Växjö

 1. Bli medlem i SeniorNet Sweden.
 2. Kontakta SeniorNet Swedens kansli för hjälp vid bildandet av en klubb.
 3. Bilda en interimsstyrelse (minst 3 personer).
 4. Kontakta gärna andra klubbar för råd och läs följande om att starta en ideell förening.
 5. Undersök möjligheter att få lokal och datorer hos t.ex. kommunen (skolor, bibliotek), alternativt samarbete med studieförbund.
 6. Åtminstone en handledare måste finnas från start.
 7. Ta fram förslag till klubbstadgar.

Leta efter intresserade

 1. Gör en sökning av medlemmar på orten och kontakta dem.
 2. Kanske en liten gratisnotis i en lokaltidning eller info på kommunens hemsida.
 3. Sätta upp ”lappar” där många seniorer brukar finnas.
 4. Uppmana alla som kontaktats att sprida informationen.
 5. Föreslå klubbavgift för kurser m.m.
 6. Ladda ned kursmaterial och hämta marknadsföringsmaterial från Klubbadministratörssidan, eller kontakta kansliet.
 7. Sätt er in i fakta om SeniorNet Sweden och informera vid medlemsmöte.
 8. Ta fram namnförslag på klubben. Skall avgöras på medlemsmöte.
 9. Gör dagordning till medlemsmötet. Skicka kallelse till dem som lämnat intresseanmälan.

Medlemsmöte – klubben bildas

Kalla till medlemsmöte. Här bildas klubben och interimstyrelse väljs fram till årsmötet.
Bestäm vad klubben skall heta.
Uppmana intresserade att registrera sig på SeniorNets hemsida för medlemskap i klubben.
Gå igenom vad medlemskapet medför i form av förmåner och dylikt.
Bjud  den lokala pressen till mötet eller skicka en artikel till tidningen efter klubbens bildande.

Administration av formalia

Meddela kansliet att klubben har bildats: klubbens namn, datum för bildandet, ordförande, sekreterare, kassör och gärna webbansvarig.
Kontakta Skatteverket för organisationsnummer som behövs för att söka bank- eller plusgirokonto och för deklarationen.
Ideella föreningar betalar inte moms, men måste skicka in deklarationsblankett.
Kontakta bank- eller Plusgirot för öppnande av konto.

Mer information finns på Klubbadmin-sidan. Inloggning krävs.

Uppdaterat i april 2017

Top