Starta en SeniorNet-klubb

Vill du bilda en ny klubb så hjälper SeniorNet Swedens kansli till. Marknadsföringsmaterial finns också att tillgå.

Den nya klubben får en gratis webbplats vid namn xxx.seniornet.se enligt denna mall. Xxx står i det här fallet för klubbens ort, t ex karlstad.seniornet.se eller goteborg.seniornet.se. SeniorNet använder WordPress.

Alla klubbar inom SeniorNet har gratis tillgång till ett medlemssystem. Medlemskapsavgiften, 250 kr/år, faktureras och bokförs centralt. 60% av inbetalda medlemskapsavgifter återbetalas till klubben.
Kursavgifter faktureras och bokförs av klubben.
Den nybildade klubben får ett startbidrag på 2.000 kr.

Varje klubb bestämmer själv i vilken form arbetet ska ske. Det finns inga bestämda regler men här följer några tips på vad den nya klubben skulle kunna utbilda i.

 • Låta mobilen/surfplattan gå via routern inom hemmet
 • Använda surfplattan via utdelad hot spot i mobilen (använda mobilen som ett modem)
 • Söka på internet med rösten – om tangenterna är för små eller handen darrar
 • Betala räkningar via internetbanken
 • Titta på TV Play utan abonnemangskostnad
 • Sveriges radio på nätet, och P4+ vid sömnsvårigheter
 • Hitta lokala nyheter på nätet
 • Skriva brev/memoarer/SMS med rösten
 • Boka resor och boenden själv
 • Hjälpa SeniorNets medlemmar vid frågor om våra gratis självstudiekurser i Windows 10 och Office-paketet (Outlook, Word, Excel [med databas], PowerPoint). Det som visas under länken är ett urval.
 • Använda bra gratisprogram
 • Fota med mobilen
 • Skypa med barnen
 • Hitta vägen med Google maps
 • Hitta adresser i Hitta.se
 • Använda reseplanerare
 • Bra lösenord
 • Desinformation på nätet
 • Uppdateringar av programvara
 • Låna tal- och e-böcker från biblioteket
 • Läsa patientjournaler
 • Förstora/förminska text på webbsidor efter behag
 • Inloggning på https://seniornet.se/medlemskap/min-profil/ för att ändra adress eller annat

Förarbete innan klubben bildas

 1. Sök intresserade medlemmar på orten. Kanske en gratisnotis i lokaltidningen eller info på kommunens hemsida eller lappar där många seniorer brukar finnas.
 2. Uppmana alla som kontaktats att sprida informationen.
 3. Bilda en interimsstyrelse (minst 3 personer: ordförande, kassör, sekreterare).
 4. Kontakta gärna andra klubbar för råd och läs följande om att starta en ideell förening.
 5. Undersök möjligheter att få lokal och plattor/datorer hos t.ex. kommunen, alternativt samarbete med studieförbund.
 6. Åtminstone en handledare måste finnas från start.
 7. Ta fram förslag till klubbstadgar.
 8. Sätt er in i fakta om SeniorNet Sweden och informera vid medlemsmöte.
 9. Ta fram namnförslag på klubben, gärna klubbens ort avslutat med .seniornet.se. Skall avgöras på medlemsmöte.
 10. Gör dagordning till medlemsmötet. Skicka kallelse till dem som lämnat intresseanmälan.

Medlemsmöte – klubben bildas

Kalla till medlemsmöte. Nu bildas klubben och interimsstyrelse väljs fram till årsmötet. Bestäm vad klubben skall heta.
Uppmana intresserade att registrera sig på SeniorNets hemsida för medlemskap efter att klubben har bildats.
Gå igenom vad medlemskapet medför i form av förmåner och dylikt.
Bjud in den lokala pressen till mötet eller skicka en artikel till tidningen efter klubbens bildande.

Administration av formalia

Meddela kansliet att klubben har bildats: klubbens namn, datum för bildandet, ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig samt webbplatsens namn.
Kontakta Skatteverket för organisationsnummer som behövs för att söka bank- eller plusgirokonto och för deklarationen.
Ideella föreningar betalar inte moms, men måste skicka in deklarationsblankett.
Kontakta bank- eller Plusgirot för öppnande av konto.

Mer information finns på Klubbadmin-sidan. Inloggning krävs.

Uppdaterat i mars 2019