Lars Bogren

Tidigare ordförande SeniorNet Södermalm, numera bara medlem.
Ger PC-kurser på SeniorNet Södermalm.
Arbetat med IT sedan 1961, från programmerare till VD för IT-företag inom ”Stordatorbranschen”.
Lång erfarenhet från styrelsearbete inom ekonomiska och ideella föreningar.
Har använt PC-datorer som verktyg sedan 1980-talet.

Uppdaterat i april 2019