Verksamhetens historia

Initiativ och uppstart

SeniorNet Sweden bildades 1997 av en grupp entusiastiska dator- och internetanvändare. Initiativet kom från Marta Sanden, sekreterare på regeringens IT-kommission. Idén gillades av statsrådet Ines Uusman, som under en begränsad tid finansierade en halvtidstjänst för en generalsekreterare. Uppstartsgruppen bestod av Marta Sandén (#1), ViviAnn Lundeberg (#2), Ove Rydell (#3), Tomas Ohlin (#4), Alli Reimegård, Herbert Söderström och Karin Åkerblom.

Klubbar med utbildningar för seniorer (55+) började omgående bildas; först på plan var SeniorNet Lidingö. Sponsring erhölls från näringslivet, bl a från SEB och Microsoft.

Bakgrund

SeniorNet fick sitt namn av Seniornet.org i USA, som startat sin verksamhet i Kalifornien i början av 1990-talet. Medlemsantalet i SeniorNet Sweden växte till en början snabbt, men bromsade in på grund av bristande resurser. Det var svårt att få sponsring, eftersom företag och institutioner inte förstod behovet av dator- och internetkunskaper.

SeniorNet Sweden skaffade en webbsida, dels för information och dels för teknisk hjälp till medlemmarna. Ett Forum utvecklades för att medlemmarna skulle kunna ge varandra tips och stöd och även diskutera datorproblem med likasinnade. Avdelningen DatorBiten blev tidigt välbesökt tack vare snabb och generös hjälp med alla former av seniorers datorproblem.

Motto: Äldre lär äldre digital kommunikation och internet

SeniorNet Swedens motto är ”Äldre lär äldre digital kommunikation och internet”. SeniorNet är organiserat i ett 50-tal klubbar över hela landet, där utbildning och information om de nya digitala verktygen pågår. Den sociala samvaron är en viktig aspekt för många medlemmar.

Från början handlade den mesta utbildningen om operativsystemet Windows, den praktiska användningen av PC och om programvaror till Windows. Numera är utbildningsutbudet brett med cirklar om bildredigering, släktforskning, videofotografering. På senare år har surfplattorna hittat till seniorerna och utbildningarna handlar om operativsystemen iOS, Android och Windows och om användningen av surfplattor och smarta mobiltelefoner för tillgång till viktig information på internet.

Organisationen växer

SeniorNet Sweden (SNS) startade sin kansliverksamhet i centralt belägna lokaler i Stockholm. Organisationen växte och verksamheten spreds utanför Stockholm över nästan hela landet. De klubbar som bär namnet SeniorNet är organiserade inom moderföreningen SeniorNet Sweden. Idag, december 2015, har föreningen omkring 9.000 medlemmar. Medlemsomsättningen är relativt stor; man slutar av åldersskäl eller när färdighetsnivån blivit tillräckligt stor. Många blir dock kvar och trivs i den sociala miljön och verkar som handledare för nykomlingar.

Finansieras främst av medlemsavgifter

Föreningen har till största delen finansierat sin verksamhet med medlemsavgifter – årsavgiften är 250 kr och delas fr o m år 2016 lika mellan klubbarna och SeniorNets gemensamma utgifter för kansli, medlemsadministration och webbplats. Nationalencyklopedins Kunskapspris på 250.000 kr tilldelades SeniorNet år 2003 och sporrade till nya krafttag.

Internetstiftelsen i Sverige (IIS) har stött projekt att starta nya klubbar på olika håll i landet. SeniorNet Sweden har som signatär medverkat i den nationella samverkansorganisationen Digidel med syfte att introducera IT-noviser för möjligheterna i det digitala samhället. SeniorNet Sweden har också under årens lopp fått visst stöd från Post- och Telestyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, Vinnova och Microsoft.

Lokala klubbar står för verksamheten

Klubbarna ansvarar för den lokala verksamheten med utbildning, såväl för nybörjare som på fortsättningsnivå, och anordnar kurser inom ett brett område. De flesta kursansvariga skapar sitt eget kursmaterial eller använder sådant som speciellt har utvecklats för SeniorNet Sweden med äldrepedagogik som grund. En årlig verksamhetskonferens med klubbar som värdar fångar upp idéer och utvecklingstankar. Handledare utbildas för de olika kurserna. Samarbete sker på de flesta håll med studieförbunden. Allt arbete utförs på ideell basis av föreningens medlemmar.

Uppdaterat i december 2015