Ordförandebrev

Från och med hösten 2017  finns ett  nyhetsbrev SeniorNet mail som publiceras cirka en gång per månad i anslutning till föreningens styrelsemöten.


Tidigare ordförandebrev  riktade till klubbarnas kontaktpersoner.

2017

nr 29, information 16 januari 2017

Till alla klubbar och medlemmar.

Det är förstås djupt olyckligt att med så kort varsel meddela att verksamhetskonferensen är flyttad till april. Det gör också att verksamhetskonferensen kommer att ske i kombination med årsstämman för SeniorNet Sweden.

Motiven till att flytta verksamhetskonferensen är följande:

1) Den pågående klubbenkäten, den nationella kommunenkäten och arbetsgruppen med klubb- och medlemsutveckling skapar bättre underlag vilket också leder till en bättre verksamhetskonferens. Dessa underlag behöver mer tid för att utvecklas.

2) Omtanke om de mindre klubbarna som kan kombinera resan till VSK och stämma vilket innebär att de slipper dubbla resekostnader. Det leder också till högre deltagande på VSK.

3) Ökat deltagande i verksamhetskonferensen. Vilket behövs eftersom det är flera mycket viktiga saker som behöver diskuteras för den fortsatta verksamheten. Styrelsen har fått flera indikationer om lågt deltagande på det tidigare datumet.

När det gäller själva VSK-planeringen kommer den alltså att sammanfalla med stämmo-planeringen. Notera att det också sammanfaller med valberedningens planering och även en ny styrelse.

Ett tydligt sammanhållande tema för verksamhetskonferensen är 20/20. Dvs hur ser SeniorNet och dess klubbar ut år 2020. Det är en kort tidshorisont om tre år. Temat innebär mycket hands-on och praktiskt arbete avseende organisering, finansiering, klubb- och medlemsutveckling, samverkan samt verksamhet. Ett exempel på finansieringstema är att SeniorNet Swedens styrelse under året har sonderat möjligheterna att låta en allt större del av medlemsavgifterna tillfalla klubbarna, vilket skulle kunna vara rimligt över en treårsperiod, för att istället skapa finansiering från statsmakten och myndigheterna. På motsvarande sätt finns det ett behov av etablering av klubbar i kommuner där sådana saknas inom ramen för ett nationellt digitalt kompetenslyft.

Jag vädjar samtidigt till alla Stockholmsklubbar att aktivt och praktiskt stödja arrangemanget av verksamhetskonferensen. Kontakta SeniorNet Södermalm eller SeniorNet Sweden!

Med förhoppning om att detta tråkiga besked ändå leder till en förnyad kraft i arrangemanget!

Anders Lundkvist, ordförande SeniorNet Sweden
anders@seniornet.se
070-7235390

2016

2015

 

Uppdaterat juli 2017-07-13/BS