Samarbeten

SeniorNet Sweden inklusive lokala föreningar i nätverket samverkar på olika sätt med myndigheter, kommuner, organisationer och andra föreningar i vår strävan att hjälpa seniorer att bli mer digitalt delaktiga i samhället.

Digidelnätverket, Digidel 
SeniorNet Sweden har medverkat  i Digidelnätverkets samverkansledning. Digidelnätverket arbetar för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Digitalhjälpen, PTS.
Vägledning och hjälp med din digitala utrustning. Vi finns med i Digitalhjälpen under rubriken tips på teknisk hjälp. Digitalhjälpen ska bidra till att bryta äldres isolering.

Det demokratiska samtalet
SeniorNet Sweden medverkade som aktör i regeringens utredning “Det demokratiska samtalet” och verkar i dess anda att stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

Kontantupproret
SeniorNet Sweden står bakom ”Kontantupproret”. Bakgrunden är en väl grundad insikt om att många äldre står helt utanför det digitala samhället och att en övergång till enbart digitala betalningslösningar kan få stora konsekvenser för dessa personer.

Intenetstiftelsen
Rapporten: “Introduktion till internet för äldre” utgiven 2017-04-04. Författare:  Gunilla Brattberg, SeniorNet Kungsholmen.
SeniorNet Sweden har vidare medverkat vid Digital idag evenemanget och medverkat till Internetstiftelsens stora event om säkerhet.

Funka
SeniorNet Sweden har i samverkan med Funka tagit fram portalen SeniorNet Studera finansierad med projektanslag från  Infrastrukturdepartementet och Handledaguiden, finansierad med projektanslag från PTS.  

Digitalidag
Seniornet Sweden är aktör i Digitalidag och medverkar bl a i planeringen av Internetstiftelsens digitala event.

Stöldskyddsföreningen (SSF)
SeniorNet Sweden har under 2021 träffat en överenskommelse med Stöldskyddsföreningen (SSF) om ett samar­bete.  Syftet är att bidra till att minska riskerna för att äldre ska utsättas för digitala brott.

Samarbetet bygger på ett gemensamt utbyte av kunskap, information, föreläsningar samt vid behov opinions­bildande arbete. En viktig del är att anpassa sakerhetskollen.se så att den blir tillgänglig för målgruppen äldre som använder digitala tjänster.

Stöldskyddsföreningen har även lanserat https://sakerhetskollen.se/senior

Volontärbyråns nätverk av ideella föreningar
Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och hitta samarbeten. Volontärbyrån är samordnare av nätverket. Frågor tas upp om hur rekrytera volontärer, engagera volontärer, samordna volontärarbeten med mera. Hur samverkar vi om kampanjer är en viktig fråga. I nätverket ingår SeniorNet Sweden, Afasicentrum, Attention, ABF, Den öppna dörren, Hela människan , Mind, Sociala missionen, SPF Seniorerna, Korpen, Hemslöjd, Äldres hälsa, och Äldre kontakt.

Avtal om medlemsförmåner:

PC för alla
Aktiv.se

Medverkan i TV-serier
SeniorNet föreningar  har bidragit med inspiration till TV-serien Seniorsurfarna, SeniorNet Sweden har arbetat i referensgruppen, och medlemmar i SeniorNet Kungsholmen har  medverkat i Försök inte lura mig.
https://urplay.se/serie/225137-seniorsurfarna
https://urplay.se/program/218895-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig-telefonbedragerier

Lokala samarbeten 
Lokala föreningar i nätverket har individuella samarbeten med kommuner, studieförbund, bibliotek och andra seniorföreningar.