Samarbeten

SeniorNet Sweden inklusive lokala klubbar i nätverket samverkar på olika sätt med myndigheter, kommuner, organisationer och andra föreningar i vår strävan att hjälpa seniorer att bli mer digitalt delaktiga i samhället.

Digidelnätverket, Digidel 
SeniorNet Sweden medverkar i Digidelnätverkets samverkansledning. Genom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

Digitalhjälpen, PTS.
Vägledning och hjälp med din digitala utrustning. Vi finns med i Digitalhjälpen under rubriken tips på teknisk hjälp. Digitalhjälpen ska bidra till att bryta äldres isolering.

Det demokratiska samtalet
SeniorNet Sweden medverkade som aktör i regeringens utredning ”Det demokratiska samtalet” och verkar i dess anda att stärka motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

Kontantupproret
SeniorNet Sweden står bakom ”Kontantupproret”. Bakgrunden är en väl grundad insikt om att många äldre står helt utanför det digitala samhället och att en övergång till enbart digitala betalningslösningar kan få stora konsekvenser för dessa personer.

Intenetstiftelsen
Rapporten: ”Introduktion till internet för äldre” utgiven 2017-04-04. Författare:  Gunilla Brattberg, SeniorNet Kungsholmen

Funka
SeniorNet Sweden har i samverkan med Funka tagit fram Handledaguiden, finansierad med projektanslag från PTS.


DigiCare Tillsammans,
är en app för seniorer som vill ha social kontakt med andra från hela Sverige.SeniorNet Sweden har onsdagsträffar på DigiCare Tillsammans.

 

Avtal om medlemsförmåner:

Hemfixare
Picapen
PC för alla
Aktiv.se


Medverkan i TV-serier

SeniorNet klubbar har bidragit med inspiration till TV-serien Seniorsurfarna och medverkat i Försök inte lura mig.

https://urplay.se/serie/214200-seniorsurfarna

https://urplay.se/program/218895-ur-samtiden-forsok-inte-lura-mig-telefonbedragerier


Lokala samarbeten 

Lokala klubbar i nätverket har individuella samarbeten med kommuner, studieförbund, bibliotek och andra seniorföreningar.

BS
oktober 2020