Verksamhetskonferensen 2017 – sammanfattning

SeniorNets verksamhetskonferens 7-8 april 2017 i Stockholm

SeniorNet Sweden är en ideell allmännyttig förening med 46 lokala klubbar. Föreningen verkar för att öka den digitala delaktigheten bland landets seniorer, en nödvändighet i dagens samhälle. Vår devis är ”Äldre lär äldre digital kommunikation och internet”. Antalet medlemmar uppgår den 31 december 2016 till 9 248.


Sammanfattning av verksamhetskonferensen

Vid SeniorNets verksamhetskonferens den 7 – 8 april 2017 deltog 27 lokala klubbar och närmare 90 personer.

Program 7 april

Konferensen inleddes den 7 april på kvällen med middag. Särskilt inbjuden var Dagny Carlsson även kallad ”Bojan” som är utnämnd till hedersmedlem i SeniorNet Sweden. Hon fyller 105 år i maj 2017 och hon skriver i sin blogg ”Jag är en tuff tant, som gillar det mesta. Det kan vara en opera men det duger också med vanliga samtal om både roliga och svåra saker”.

Dagny är medlem i SeniorNet Solna-Sundbyberg och blev upplärd av Elena Ström, handledare i klubben.  Dagny kallar henne ”min fotograf” eftersom Elena fortfarande hjälper till med bloggen, främst med foton.


Program 8 april

Inledning, Anders Lundkvist, SeniorNet Sweden

Anders Lundkvist, tidigare ordförande i SeniorNet Sweden, inleder med stolthet att tala om den nypublicerade guiden ”Introduktion till internet för äldre”. Han gratulerar Gunilla Brattberg som är författare till guiden och aktiv i SeniorNet på många sätt.

Anders berättar om att omvärlden både myndigheter och företag tittar på vad vi gör i klubbarna. Vår verksamhet har alla möjligheter att fortsätta utvecklas och locka ännu fler medlemmar. Avsikten är också att finna finansiering från flera håll.

SeniorNet har fem ben: utbildning, delaktighet, webb, samverkan/stöd och påverkan.

Anders presenterar resultatet av SNSw Klubbenkäten 2016 som är ett viktigt verktyg för det fortsatta arbetet. Hela enkäten kommer finnas tillgänglig för medlemmar.


Presentation, datorbegreppets utveckling, Sören Larsson, journalist


Sören Larsson ser sig själv som användare av IT men har aldrig lärt sig tekniken bakom. Han började sin karriär som redaktör på ”Modern Datateknik” och har sedan varit utvecklingschef och startat flera nya tidningar inom området. Ett av ledorden i hans arbete har varit fd. finansminister Gunnar Strängs uttalande på sin tid; ”Datorer ska vara våra tjänare inte våra herrar”.

Sören har ansetts vara den som kom på ordet dator, men själv berättar han en spännande historia om förberedelserna och kuppen för att dator skulle väljas framför data eller datamaskin som också var på förslag av Svenska elektriska kommissionens nomenklaturgrupp. Sören var framsynt och förberedde en stor lansering av begreppet dator. En tidning var färdigtryckt och kunde gå ut direkt när kommissionen bestämt vad det skulle bli.

– Det var professor Börje Langefors som uppfann begreppet dator men jag såg till att det spreds och kom till användning, säger Sören Larsson..

Sören som fyller 92 år i juli menar att tekniken idag är fantastisk men har sina faror. Han betonar den mänskliga kontakten och att vi ser och tilltalar varandra. Tekniken får inte ta över.


Bärande medlemsantal, SeniorNet Hässelby-Vällingby

SeniorNet Hässelby-Vällingby har kartlagt medlemsstatus i klubbarna och gjort ett omfattande analysarbete kring vad som kan anses vara ett bärande medlemsantal och vad som har betydelse för att behålla medlemmar, starta nya klubbar och öka antalet medlemmar.

En kritisk massa tycks ligga kring 200 medlemmar för att klubben ska ha en stabil positiv utveckling. Framgångsfaktorer enligt utredningen är kvaliteten och innehållet i ”utbudsfatet”, resurspersoner och ekonomi i balans. Det finns bland annat förslag om en egen så kallad ”DD-cerifiering (digital delaktighet)” av kursutbudet och ett underlag till ett marknadsföringskoncept.


Grupparbeten

Syfte, framtid och önskat arbetssätt.

Några exempel på viktiga områden:

  • Erfarenhetsutbyte, samverkan mellan klubbar
  • Central handledarutbildning och rekrytering av handledare
  • Kontinuerlig utveckling av webben
  • Viktigt att träffas
  • Gruppmail med information till klubbarna
  • Samverkan med externa föreningar

Framgångar i SeniorNet Växjö

Thomas Thörn, SeniorNet Växjö berättar om verksamhetens framgångskoncept. De har en anpassad och förankrad verksamhetsidé, utvecklade processer för verksamhetsplanering, ledarutveckling, verksamhetsutveckling, medlemsvård och samarbeten.

Antalet medlemmar fortsätter öka och ekonomin är stabil.


Reklam i samarbete med sponsorer, SeniorNet Karlstad

SeniorNet Karlstad har goda erfarenheter av marknadsföring av verksamheten genom ”produktutveckling” och att ge utbudet en ”dekor” som attraherar. Even Matiesen informerade om arbetet som sker i samverkan med externa organisationersponsorer/. Det är också viktigt att veta så mycket som möjligt om målgruppen för att nå fram.


IT-användning e-hälsa SeniorNet Botkyrka

SeniorNet Botkyrka har särskilt lyft fram e-hälsa som ett angeläget tema i sitt utbud och inlett ett givande samarbete med Botkyrka kommun.

Anders Magnusson, läkare och Owe Eriksson, ledamot i SenoirNet Botkyrkas styrelse har tagit fram en presentation som visats på klubbens fredagsträffar i Hallunda och Tumba samt vid en pubträff i Tumba i mars 2017 dit kommunens kommunalråd Ebba Östlin bjudits in för en dialog. Kommunalrådet ser SeniorNet Botkyrka som en viktig expertgrupp och hon kommer att vara sammankallande till fortsatta möten i samverkansfrågor kring temat.

Anders Magnusson och Krister Carlsson presenterar underlaget på dagens konferens. Ta del av presentationen.


 Medlemssystemet och webbplatsen, Solvig Grönstedt, suppleant i styrelsen

Solvig Grönstedt presenterar möjligheterna med medlemssystemet arcMember. Hon har även tagit fram instruktionsfilmer för att underlätta för klubbarna att använda systemet fullt ut.

Länkar till dessa filmer samt mer beskrivning kommer att skickas till alla klubbadministratörer och styrelsemedlemmar. Läs mer om medlemssystem

Solvig berättar även om arbetet med den nya startsidan för seniornet.se. Avsikten är att webben ska utvecklas hela tiden. Vi har ögonen på oss i positiv bemärkelse och det är viktigt att utseendet är tilltalande, innehållet relevant och funktionerna fungerar. Ett stort arbete har även lagts ner på den nya jubileumswebben.

Solvig får dock berätta utan stöd av tekniken eftersom det  inte går att få upp bilderna på skärmen. Trots ett uppbåd av teknisk kompetens går det inte att lösa problemet och ingen vet vad det beror på. Typiskt, ironiskt eller vad brukar man säga.


Avslutning

Anders Lundkvist avslutar verksamhetskonferensen.  Är SeniorNet relevant? Hur ser det ut om tre år och även längre fram? En spännande och angelägen utmaning. Vi har delat tid och kunskap vilket var avsikten med konferensen. Stort tack till alla som medverkat!

Mer information till klubbarna och alla presentationer finns på medlemssidan.


 

2017-04-10

Redaktionen

Birgitta Strinnlund

Senast ändrad 2017-04-20.