Styrelsemöte 26 november 2018

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran

Några av dagens punkter:

Årsstämman och verksamhetsmötet 2019 i Örebro

Huvuddelen av styrelsemötet handlade om planeringen inför SeniorNet Swedens årsstämma och verksamhetsmöte 2019. Tidpunkten är 7- 8 april och platsen är Örebro.

Styrelsen inledde en diskussion om innehållet i verksamhetsplanen för 2019 vilken ska ligga till grund för budgeten.

Styrelsen diskuterade hantering av inkommande motioner. Refererande till stadgarna gäller följande: Rätt att inge motion till årsstämma tillkommer till SeniorNet Sweden ansluten klubb samt enskild medlem. Enskild medlems motion skall behandlas av medlemmens klubb och därefter inges till årsstämman. Motion till årsstämma skall inlämnas skriftligen och senast före januari månads utgång till SeniorNet Swedens styrelse.

MS Office utbildning via Aktiv.se – ny medlemsförmån 

Avtalet med Aktiv.se är klart och innebär att medlemmar nu har fri tillgång till webbaserad utbildning i hela MS Office 365-paketet och Windows 10. Information med instruktion om inloggning finns utlagd på webbplatsen och kommer även att finnas med i kommande nyhetsbrev till klubbarna.

Fadderverksamhet

För att utveckla dialogen mellan SeniorNet Swedens styrelse och alla klubbar diskuterades  möjligheten att arbeta med någon form av fadderverksamhet. En viktig del är att fånga upp aktuella behov och önskemål samt utbyta tankar och idéer om föreningens nuvarande och framtida verksamhet.

GDPR – Personuppgifter på på webben under menyn Klubbar 

Den information som idag framgår av klubbinfo om klubbarnas styrelsemedlemmar ersätts i fortsättningen med en länk till klubbarnas egna webbplatser där aktuell och godkänd kontaktinformation framgår.

Annonser i PRO respektive SPF tidningar

SeniorNet Sweden kommer annonsera i PRO-tidningen och SPF Senioren om vår verksamhet. annonserna publiceras i mitten på december.

Utställare på HSB Idéforum för seniorer

SeniorNet Sweden var utställare på HSB:s Idéforumdag för seniorer, på Fleminggatan i Stockholm, den 16 november. God respons från ett 80-tal besökare vid vårt bord och bra kontakter med övriga utställare.

Styrelsemötet 2018-11-26 – Justerat protokoll

Vårens mötestider 2019 : 21 januari, 13 februari, 18 mars, 13 maj och 17 juni.

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund

2018-12-02.