Styrelsemötet 22 oktober 2018

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran

Några av dagens punkter.

12-månaders debitering av medlemsavgiften kvarstår
Styrelsen har diskuterat  för- och nackdelar med omläggning av debiteringen av medlemsavgiften till kalenderår istället för nuvarande löpande tolv månader. Vid dagens möte beslutas att ingen förändring kommer göras för närvarande.

SeniorNet Södermalm framför förslag
Representanter från SeniorNet Södermalm var inbjuden till mötet mot bakgrund av att man ställt frågor kring SeniorNet Swedens  roll. Klubben menar att SeniorNet Sweden bör vara mer aktiv när det gäller opinionsbildning och att påverka beslutsfattare. Klubben efterlyster också styrelsens synlighet ute på klubbarna. I det sammanhanget diskuterades fadderskap som en möjlighet.

Information om styrelsemedlemmar under klubbinfo 
Den information som framgår av klubbinfo om klubbarnas styrelsemedlemmar kommer ses över. Enbart godkända uppgifter ska vara publicerade.

GDPR och lokala personuppgiftsbiträdesavtal
Klubbar som har egna webbformulär måste teckna egna personuppgiftsbiträdesavtal med respektive leverantör. SeniorNet Swedens ingångna avtal omfattar enbart WestArc som är leverantör av medlemsregistret arcMember.

Tillgång till webbutbildning på Aktiv.se – en medlemsförmån
SeniorNet Sweden kommer göra en överenskommelse med Aktiv.se vilken innebär att medlemmarna efter anmälan kommer att få gratis tillgång till webbutbildning avseende Officepaketet och Windows 10. Överenskommelsen sträcker sig över en fyraårs-period. Mer information kommer när formerna är klara.  SeniorNet Nacka har redan ett avtal med Atkiv.se och är mycket nöjda med det.

Årsmötet och verksamhetsmötet 2019 i Örebro
SeniorNet Swedens årsmöte 2019  inklusive verksamhetskonferensen kommer gå av stapeln den 7-8 april och platsen är Örebro.

Protokollet från mötet 22 oktober 2018 är justerat och utlagt på medlemssidan.

Vårens mötestider 2019 : 21 januari, 13 februari, 18 mars, 13 maj och 17 juni.

Nästa styrelsemöte i höst är den 26 november.

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund

2018-10-24
Uppdaterad 2018-11-04