Styrelsemötet 3 september 2018

Höstens första styrelsemöte hölls den 3 september 2018.

Avtal med Westarc avseende medlemssystemet 

Det finns nu ett undertecknat personuppgiftsbiträdesavtal med Westarc vilket är ett led i arbetet med att uppfylla GDPR. Westarc är leverantör och svarar för driften av vårt medlemssystem.

Medlemsavgift per kalenderår

Styrelsen diskuterar en modell för en eventuell övergång till debitering av medlemsavgifterna per kalenderår istället för nuvarande modell med löpande tolv-månader. Förutsättningen är att övergången ska vara så smidig som möjligt för medlemmarna.

Kontantupproret

Styrelsen ställer sig bakom kontantupproret, samtidigt som man betonar att SeniorNet som IT-förening är naturligt positiv till nya betalningsformer.

SeniorNet deltar vid seniormässor

SeniorNet Sweden deltar vid Seniormässan i Stockholm den 2 – 4 oktober 2018 och vid Seniordagen den 7 maj 2019.  SeniorNet deltar även vid Seniormässorna  i Göteborg respektive Malmö 2019.

Medel att söka för utbildning

Styrelsen diskuterar ett eventuellt samarbete med FUNKA angående en ansökan om medel för att finansiera utbildningsmaterial kopplat till vår kärnverksamhet att utbilda äldre (handledarutbildning).

Rensning av icke aktiva medlemsadministratörer
Det är angeläget att klubbarna ser till att enbart aktiva medlemsrapportörer har behörighet till medlemssystemet. En rensning behöver göras.

DigidelCenter

SeniorNet-klubbar har möjlighet att samverka med kommunerna i ansökan om medel utlysta av iiS för att etablera så kallade DigidelCenter. Ansökningar skall vara inne senast den 20  september 2018.

Vidare behandlades en rad frågor som kommit in under sommaren.

Nästa styrelsemöte är den 17 september.

Protokollet från den 3 september 2018 är justerat och utlagt på medlemssidan.

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund

2018-09-14