Styrelsemötet 8 januari 2018

Kort sammanfattning av huvudpunkterna på styrelsemötet 8 januari 2018 

Medlemssystem 

Rutinen för fakturering av medlemsavgiften ska förenklas och tidfristen för betalning kortas. Ingen betalningspåminnelse skickas ut. 

E-post faktura framför pappersfaktura ska förordas; sparar pengar, tid och på miljön. Ett uppdrag för klubbarna att hantera på bästa sätt. Centralt ordnas så att faktureringsmetod Faktura via e-post är förifyllt.

Samarbetspartners

Styrelsen diskuterade flera förslag om samarbeten med företag som genererar förmåner för medlemmarna. Ytterligare avtal kan bli aktuella. Viktigt att samarbetena har koppling till vår verksamhet. Angeläget att undvika företag som kan upplevas som påträngande för medlemmarna. 

Verksamhetsplanen 2018

Ett förslag till verksamhetsplan för 2018 presenterades på mötet och styrelsen står bakom den. Bygger på 2017- års verksamhetsplan men tar hänsyn till förändringar och nya utmaningar. Styrelsen konstaterar att verksamhetsplanen för 2017 följts. 

Årsstämma och verksamhetsmöte

Förberedelserna inför årsstämman och verksamhetsmötet den 18 april 2018 är i full gång. Viktigt att det når fram till alla att stämman har flyttats fram en dag till den 18 april 2017.  Mötet börjar klockan 9.00  och registreringen startar klockan 8.30. Platsen är Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm.  

Programpunkter för verksamhetsmötet diskuteras och flera intressanta uppslag finns.

SeniorNet Swedens kansli samordnar det administrativa arbetet.

Motioner

Tre inkomna motioner  har behandlats av styrelsen. 

Övrigt

Klubbkonceptet för webben blir gratis för alla klubbar från 2018.

Protokollet från styrelsemötet 8 januari publiceras på webben så snart det är justerat och underskrivet. 

Sammanfattning och protokoll från föregående möte

Styrelsemötet 8 november 2017.

Protokoll från styrelsemötet 8 januari 2018.

Sidan skapad: 2018-01-11

Webbredaktör: Birgitta Strinlund