Styrelsmötet 17 september 2018

Styrelseordförande: Rose-Marie Frebran

Kalenderårsdebitering av medlemsavgiften
Styrelsen fortsatte diskussionen som påbörjades vid föregående möte om för- och nackdelar med omläggning av debiteringen av medlemsavgiften till kalenderår istället för nuvarande löpande tolv månader. Ett förslag presenterades om hur omläggningen ska kunna göras rent praktiskt. Ärendet bereds vidare på kommande möte.

Angeläget att minska kostnaderna för utskick av vanliga brev
SeniorNet Sweden har en ansenlig kostnad för utskick av vanliga brev både vad gäller avisering av medlemsavgiften och för övriga informationsbrev från klubbarna. Styrelsen beslutade att klubbarna själva ska stå för kostnaderna för egna informationsbrev. Beslutet kommer gälla från årsskiftet.

Administratörer med tillgång till medlemssystemet – behörigheten bör ses över
Det finns relativt sett för många administratörer registrerade med behörighet att hantera uppgifter i medlemssystemet. Ett brev ska gå ut till klubbarna med uppmaning att se över om alla registrerade administratörer de facto ska ha den behörigheten. Ett maxantal per klubb relaterad till antalet medlemmar kommer anges.

Ansökan till Transportstyrelsen i samverkan med FUNKA
En ansökan om medel från TPS-utlysningen om medel för utbildning av äldre kommer att förberedas i samarbete med FUNKA.

Pilot om samverkan med Äldrekontakt
Äldrekontakt som är ett volontärnätverk hjälper äldre att träffas fysiskt varje månad informerade om sin verksmhet. Eventuellt samarbete utreds vidare. SeniorNet Nacka åtog sig att vara ”pilot”.

SeniorNet står bakom Kontantupproret 
Ett pressmeddelande om  att SeniorNet Sweden ställer sig bakom intentionerna i Kontantupproret går ut inom kort.

Protokollet från mötet läggs ut på medlemssidan så snart det är justerat.

Styrelsens protokoll 17 september 2018 (medlemssidan)

Nästa styrelsemöte är den 22 oktober.

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund

2018-09-18
Uppdaterad 3 oktober.