Styrelsemötet 14 augusti 2017

Samtliga ledamöter är närvarande vid höstens första styrelsemöte den 14 augusti 2017. Tf. ordförande Arne Eskilsson leder mötet. Kort om punkterna på agendan:

Vilken klubb vill stå som värd för nästa års verksamhetskonferens?  Ett upprop kommer gå ut till alla klubbar inom kort. Verksamhetskonferensen är en viktig aktivitet för att få inspiration, underlätta samarbetet mellan klubbarna i hela landet och inte minst för att ha en dialog om verksamhetens engagemang.

Styrelsen kommer stödja en aktiv medverkan vid kommande seniormässor: i Stockholm 24-26 oktober 2017, i Göteborg 27-29 mars 2018 och i Malmö 24-26 april 2018.

Vårt centrala kansli kommer lägga mer tid på att utbilda klubbadministratörer i att använda medlemssystemet arcMember fullt ut.

Marknadsföringsgruppen är igång och gav bland annat prov på informationsmaterial som relativt snart kan publiceras och användas i olika sammanhang.

Att ta fram ett nytt och uppdaterat utbildningsmaterial till cirklar och kurser respektive tillgängligt för medlemmar på webben är en prioriterad aktivitet. Planeringen är i full gång och sonderingar har gjorts för att kunna erbjuda ett både pedagogiskt och högkvalitativt utbildningspaket.

Protokoll från mötet 2017-08-14

Sidan skapad: 2017-08-14
Sidan uppdaterad: 2017-09-20

Webbredaktör Birgitta Strinnlund