Styrelsemötet 14 september 2017

Sammanfattning av några punkter på styrelsemötet 14 september 2017

Ny ordförande
Valberedningen arbetar med att ta fram en ordinarie styrelseordförande för SeniorNet
Sweden. Status i arbetet rapporterades på det senaste styrelsemötet. Valberedningen
planerar att presentera en kandidat för styrelsen på mötet i november.

Vid årsstämman tillsattes Arne Eskilsson som tf. ordförande och han är beredd att verka
i den rollen fram tills dess en ny ordförande utsetts.

Värd för verksamhetskonferensen?
Vilken klubb kommer stå som för värd för vår kommande nationella verksam­hets­kon­ferens? Det är frågan som gått ut till alla klubbar. Men eftersom ingen respons på uppropet har kommit från klubbarna ska en ny förfrågan skickas ut.

Digidel i möte med digitaliseringsministern
Digidelnätverkets ledning hade ett möte med digitaliseringsminister Peter Eriksson den 6 september 2017. Nätverket har verkat under snart sju år tillsammans med lokala aktörer i landet för att öka andelen digitalt kunniga personer i Sverige. Syftet med mötet var att ge Peter Eriksson en bild av vilka initiativ som tagits och att det behövs resurser för att driva arbetet vidare. SeniorNet Sweden har varit aktiv i nätverket under hela perioden.

Seniormässan 24 – 26 oktober
SeniorNet Sweden finns på plats på Seniormässan 24 – 26 oktober i Stockholm, Älvsjömässan. Förberedelserna är klara och mässplatsen kommer bemannas alla tre dagarna.

Ny informationsbroschyr
Marknadsföringsgruppen har tagit fram ett informationsmaterial om föreningens verksamhet, bland annat en informationsbroschyr som kan användas i olika sammanhang exempelvis på de kommande seniormässorna.

Mailadresser till styrelsen
Styrelsen får nya mailadresser med namn.efternamn@seniornet.se för att underlätta kommunikationen.

Ny ansvarig för medlemssystemet
Rolf Severin är utsedd till ny ansvarig för medlemssystemet ArcMember och tar över efter  Solvig Grönstedt som kvarstår som sakkunnig för systemet.

Protokollet kommer publiceras när det är underskrivet, vilket normalt görs på nästa styrelsemöte som är den 12 oktober 2017. Ett nyhetsbrev kommer gå ut inom kort.

Protokoll från mötet 2017-09-14

 

Webbredaktör: B Strinnlund
2017-09-22