Styrelsemötet 3 maj 2017

SeniorNet Swedens nya styrelse har sitt första operativa möte den 3 maj 2017. Arne Eskilsson, ny tf. ordförande leder mötet.

En överlämning från tidigare ordföranden innefattar en redogörelse för tankarna bakom verksamhetsplanen som fastställdes på årsstämman.

Solvig Grönstedt informerar om planerna för en utveckling av medlemssystemet arcMember för att effektivisera återbetalningar av från medlemmar felaktigt inbetalade belopp.

Ekonomifrågorna handlar mycket om den extra utbetalning av medlemsavgifter som ska gå ut till alla lokala klubbar. Varje klubb får ett belopp motsvarande den halvårsersättning klubben tidigare erhållit. En förutsättning är dock att respektive klubb först lämnar in sina årsmöteshandlingar till SeniorNets Swedens kansli.

Särskilt inbjudna är Jonas Ek och Dag Forsén och från Digital Care projektet. De informerar om Digital Care som är ett ett femårigt EU-projekt som har som mål att skapa tillväxt för små och medelstora företag i Stockholms­ regionen som arbetar med välfärdsteknik.

Protokoll från styrelsemötet 3 maj 2017

Nästa styrelsemöte är den 8 juni 2017.

Webbredaktör: B Strinnlund
Sidan uppdaterad: 2017-09-20