Styrelsemötet 12 oktober 2017

Angela Berglund, vice ordförande, var mötets ordförande.

Tekniksupport i hemmet
Inbjuden till styrelsemötet var grundaren av Hemfixare, som ger tekniksupport i hemmet med RUT-avdrag och har rikstäckande tjänster för privatpersoner. Styrelsen diskuterade ett eventuellt samarbete inkluderande rabatt för medlemmar.

seniornet.se säkras med SSL-certifikat
Vår webbplats ska säkras med ett SSL-certifikat för att se till att data som skickas mellan vår webbserver och medlemmarnas webbläsare förblir privat och krypterat. Det innebär att alla webbsidor på seniornet.se  får adress https:// istället för http://. Arbetsgruppen består av Sören Larsson, Gunilla Brattberg och Solvig Grönstedt.

Årsstämman 17 april 2018
Årsstämman 2018 blir den 17 april klockan 9.00 – ca 12.30 i  Stockholm. SeniorNet Swedens kansli samordnar stämman rent administrativt. Lokal meddelas senare.

Forum ersätter verksamhetskonferensen
Styrelsen diskuterade alternativ till årliga verksamhetskonferenser. Ett förslag går ut på att inför 2018 planera för ett möte som har karaktären av diskussionsforum och tankesmedja. Mötet hålls samma dag som årsstämman d v s på eftermiddagen den 17 april och i samma lokal.

Seniormässan i Stockholm
Seniormässan i Stockholm  24 -26 oktober 2017 är väl förberedd av marknadsföringsgruppen  som bemannar en monter och har tagit fram informationsmaterial.

SeniorNet uppmärksammas i pressen
Styrelsen kommenterade också den positiva press som DN artikeln den 2 oktober har genererat med många följdartiklar och inslag. Notiser finns även på webbens startsida.

Föreningens revisorer var  närvarande vid mötet.

Protokollet kommer publiceras när det är underskrivet, vilket normalt görs på nästa styrelsemöte som är den 8 november 2017 (ändrat från tidigare 9 november).

Sammanfattning och protokoll från:

Styrelsemöte 12 oktober 2017

Webbredaktör: Birgitta Strinnlund
2017-11-14