Styrelsemötet 8 november 2017

Sammanfattning av några punkter på styrelsemötet 8 november 2017

Ordförande

Arne Eskilsson fortsätter som ordförande fram till årsstämman 2018. Valberedningen som deltog vid mötet intervjuade samtliga styrelsens ledamöter. Valberedningen arbetar vidare med styrelsens sammansättning inför årsstämman.

Seniormässan i Stockholm  24 – 26 oktober 

Medverkan vid Seniormässan i Stockholm noterades redan ha gett visst positivt utslag på antalet medlemmar. Under mässdagarna framkom att det är troligt att att ytterligare klubbar kommer att etableras; önskemål och intresse för att dra igång sammanfaller på vissa orter. Det finns också förfrågningar om nya samarbeten från olika organisationer. Förväntad effekt är att fler vill bli medlemmar och även engagera sig i vår verksamhet.

SeniorNet kommer även medverka vid Seniormässorna i Göteborg och Malmö samt vid seniordagarna i Kungsträdgården under våren 2018.

Webbplatsen är säkrad med SSL-certifikat

Arbetet med att införa SSL-certifikat för att öka säkerheten på webbplatsen har genomförts. Trafiken mellan vår webbplats och användarna blir därigenom  krypterad. Vissa  driftsstörningar har noterats. Det kan innebära att du inte kommer in på en sida även om du är inloggad.

Hemfixare

Styrelsen har fått en förfrågan om att samverka med företaget Hemfixare som erbjuder IT-support i hemmet. Tjänsten ger rätt till RUT-avdrag. Priserna är förhållandevis låga och det är studerande som utför jobben. Styrelsen beslutade att  teckna ett avtal med Hemfixare vilket bygger på att våra medlemmar också får en viss rabatt. Läs mer om Hemfixare

Vårens mötestider 

Styrelsens sammanträdes tider våren 2018: 8 januari, 5 februari, 26 februari och 16 april. Årsstämman är den 17 april 2018.

Protokoll styrelsemöte 2017-11-08

Planeringsarbetet för nästa år påbörjat

Styrelsen inledde under en halvdagskonferens den 8 november arbetet med att ta fram en verksamhetsplan och budget för 2018.

Ett nyhetsbrev kommer gå ut inom kort.

 

 

 

Webbredaktör: B Strinnlund
2017-11-09

.