Protokoll webbgruppsmöte 2016-04-20 kl 13:00-14:10

Plats: Skype-möte

Deltagare: Gunilla Brattberg, KG Bjurlemyr (delvis), Sören Larsson, Pelle Carlsson, Even Mathisen, Rita Dubbelman
Frånvarande: Jan Wedlund

 1. Dagordningen godkändes.
 2. Till sekreterare utsågs Rita.
 3. Till justerare utsågs Even.
 4. Föregående protokoll godkändes
 5. Teknik:
  1. Bestämdes att fler klubbar kan överföra sina webbplatser till seniornet.se.
   Klubbarna kan dock inte ha eget Forum eller egen Chat.
   Styrelsen har som förslag att besluta om en engångskostnad à 750 kr för nya klubbar som vill ansluta. Andra avgifter tillkommer inte.
  2. Påpekades att vissa medlemmar måste logga in 2 gånger på webben.
  3. Forum visar numera 100 inlägg/sida i kronologisk ordning och 20 ämnen. Diskuterades om inte omvänd kronologisk ordning vore att föredra.
 6. Layout:
  1. Beslutades att Sören skapar en testwebb på seniornet.se med en förstasida bestående av en blogg och en statisk högerspalt (i form av en blogg-widget). Högerspalten ska innehålla länkar till PC för alla, Aktiv Datautbildning, Forum, Twitter, Facebook, Scoop.it. Rita fyller vänstra bloggdelen med exempelinlägg. Avsikten är att visa upp en ny sida vid årsstämman.
   Beslöts enligt Gunilla förslag att efterlysa verksamhetsbilder från klubbarna för publicering på nya hemsidan för att locka fler medlemmar att besöka seniornet.se.
   Gunilla hänvisade till kungsholmen.seniornet.se som har en annorlunda förstasida under utarbetande. På seniornet.se:s nya sida föreslogs en spalt för Klubbnytt.
  2. Even föreslog att SNS-loggan ska finnas på alla klubbwebbar.
 7. Övrigt:
  1. Vision 2020 föreslår senioranpassad digital utveckling (smarta hem, betalningar, patientvård, minnesträning) och kommer att föredras av Even efter årsmötet.
  2. Thomas Lindvall (Södermalm) är van vid WordPress och kommer att ersätta Pelle i webbgruppen. Pelle har dock lovat att bistå med avgränsade, väl definierade uppdrag.
  3. Sören lovade kontakta Thomas angående den påstådda säkerhetsrisken med den ’uppdykande raden’ och med Gunillas hjälp åtgärda felet.
  4. Anita Rissler har kontaktats angående fel adress i Facebook.
  5. Solvig har kontaktats angående borttag av bankkontonummer på klubbinfo-sidorna.
 8. Nästa möte: Skype-möte onsdagen den 1 juni kl 13:00.

 

Vid protokollet: Rita Dubbelman

Justerare: Even Mathisen