Verksamhetsmöte 2018

Verksamhetsmöte 18 april 2018 

Agenda

13.30   Inspirationsföreläsning: Carina Ahrle
14.30   Gruppdiskussioner med utbyte klubbar emellan.
16:00   Avslut


Landstingspolitiker Lars Berglund inledde årsstämman 2018

Eva-Britt Olsson och Lars Berglund, på årsstämman i Landstingssalen.

Lars Berglund, landstingspolitiker  hälsade alla välkomna till Landstingshuset. Han talade om ständig förändring i den digitala världen och uppmanade oss att vara nyfiken och ta vara på möjligheterna.

Han informerade om att Stockholms läns landstinget sätter av många miljoner för utbildning inom IT-området, och att utgångspunkten är att utbildning ska vara i samklang med tidens utveckling.

Lars Berglund talade om komplexiteten i den nya EU-dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj. 2018.

Han nuddade också vid nyheter som ögonstyrning, robotisering och IOT.
Särskilt tack till Lars Berglund som möjliggjorde att vi fick ha vårt årsmöte i landstingssalen!


Hedersmedlem på besök

Vår hedersmedlem Dagny Carlsson, besökte oss vid  årsstämman, vilket är särskilt glädjande. Bilden är från förra året när hon utnämndes och  välkomnades som hedersmedlem till föreningen. Dagny Carlsson fyller 106 år den 8 maj 2018.

Dagny skriver i sin blogg ”Jag är en tuff tant, som gillar det mesta. Det kan vara en opera men det duger också med vanliga samtal om både roliga och svåra saker.” Dagny är medlem i SeniorNet Solna-Sundbyberg och blev upplärd av Elena Ström, handledare i klubben. Dagny kallar henne ”min fotograf” eftersom Elena fortfarande hjälper till med bloggen, främst med foton.


Inspirationsföreläsning

Carina Ahrle växlar personlighet.

Kommunikation var temat för Carina Ahrles mycket uppskattade inspirationsföreläsning. Hon gestaltade med härlig ironi fyra helt olika personligheter; en som ville vara älskad av alla, en som var livrädd och inte ville synas alls, en som var ”fyrkantig” och resultatinriktad samt en som var ”vampig” och extra social.

Att rösten är viktig och hur man säger saker, tryckte hon särskilt på. ”Den lilla pipiga rösten är bra att ha när bilen har gått sönder”. Vi fick öva på att säga samma meningar på olika sätt; glad och intresserad, ointresserad, ledsen, uppfordrande etcetera. En bra övning för att känna på att det gör skillnad

 

Flera medlemmar på första raden fick också medverka i föreläsningen och några fick alldeles särskild uppmärksamhet.

Carina avslutade med att läsa en dikt med inledningen  ”Har du tappat din lapp med ditt lösenord. Du databarn i livet”, och spelade upp en inlevelsefull teatersituation som hennes far Elof Ahrle var inblandad i för många år sedan.

Stor applåd!


Ämnen till gruppdiskussioner:

Marknadsföring

Gruppen talade om att:
Göra reklam för verksamheten i lokaltidningarna.
Stå utanför matvarubutiker och dela ut informationsmaterial.
Ta initiativ till att upparbeta kontakt med kommunen.
Lägga programblad och broschyrer i folktandvårdens väntrum, hos optiker med flera.

Team Viewer

Gruppen noterade att Team Viewer används relativt flitigt i klubbarna. Gruppen poängterade vikten av att man måste ha förtroende för den person som  man tillåter koppla upp sig på sin dator. Det är också viktigt att ha ett skrivet sekretessavtal som utgångspunkt och en försäkring för handledarna.  Det gäller att vara garderade om något  skulle gå fel?

Kontakt med kommunen

Det gäller att vara aktiv i kontakterna med kommunen. Ta initiativ till möten med olika förvaltningar och politiker. Det finns bidrag att hämta.

Forum och Chat

Cirka 40 personer är aktiva på Forum och omkring 200 läser. Önskemål framfördes om att Forum bör kunna nås direkt via klubbarnas hemsidor. Gruppen såg inte att Forum kan ersättas med exempelvis Facebook.

Utbildningsmaterial

Ett grundmaterial för utbildning bör hållas uppdaterat och vara tillgängligt på SeniorNet Swedens  webb. Det finns redan idag en hel del utbildningsmaterial utlagt under Studiematerial, men det går att utveckla vidare. Visst material kanske måste köpas.  Det mesta  kursmaterialet tas fram lokalt och handledarna har och ska ha stor frihet.

Vår devis

Finns det anledning att ändra vår devis, är den tidsenlig? En stor och mer långsiktig fråga som gruppen hade en intressant diskussion om. Något om digital kompetens kanske bör föras in. Men tillsvidare så är Seniorer lär seniorer IT  utgångspunkten.


Grupperna lämnade in sina anteckningar som vi delar. SNS frågor med svar – årsstämman april 2018


Avtackningar

Arne Eskilsson avtackades som ordförande för det gångna året. Angela Berglund framförde att han räddade hela föreningen när ha ställde upp att vara ordförande eftersom det vid förra stämman inte fanns någon kandidat. Hon tackade även för ett fint samarbete.

Arne Eskilsson tackade i sin tur alla ledamöter för ett  fantastiskt arbete och att han uppskattat oerhört att få ha varit gruppens ordförande.

Rose Marie-Frebran överlämnade vackra blommor i ett brev.

Arne Eskilsson tackade sedan Solvig Grönsted för fyra viktiga år i styrelsen. Han menade att det Solvig inte kan om verksamheten är inte värt att veta.

Solvig  Grönstedt berättade att mycket hänt under dessa år och att hon var stolt och glad över vad man åstadkommit under perioden. Hon arbetar vidare i Kungsholmsklubben och också i valberedningen för SeniorNet Sweden. Hon brinner för utbildningsfrågor och kommer fortsätt bidra till att studiematerial utvecklas och blir tillgängligt för många.


Avslutning

Rose-Mari Frebram avslutade dagen. ”Det har varit en bra dag. Tack för alla tips som bör tas tillvara och delas vidare. Det finns mycket att göra för att minska den digitala klyftan”.

Publicerad: 2018-04-18.
Uppdaterad 2018-04-30.

Webbredaktör Birgitta Strinnlund