Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017

  • Främja seniorers förmåga till att använda den moderna IT-teknik som är nödvändig i dagens samhälle, samt att i övrigt arbeta för att de som fortfarande står helt utanför det digitala samhället skall bli delaktiga
  • Stärka föreningens position som landets ledande IT-förening
  • Stötta både befintliga klubbar och blivande nya klubbar.
  • Aktivt verka för att varje ny medlem hittar lämplig SeniorNet-klubb.
  • Erbjuda klubbar egen webbplats med föreningens standardkoncept.
  • Vidareutveckla webbplatsen seniornet.se, tillgängliga sociala medier och medlemssystemet.
  • Utveckla ett närmare samarbetet med studieförbund och pensionärsförbund.

 

Sidan uppdaterad av webbredaktör B Stinnlund

2017-11-18