Test av Zoomöte 6 maj 2020

Test av Zoom möte 

Idag den 6 maj hade SeniorNet Sweden ett förmöte inför morgondagens seminarium om Handledarguiden som kommer presenteras av projektledaren Mikael Balte. Stort tack till alla som medverkade och lämnade värdefulla tips. Det var så trevligt att ”träffa” alla.
 
Carl-Olof Strand höll i förmötet och svarade på många frågor om Zoom-verktyget. Att videomöten öppnar för möjligheter framöver och framförallt i dessa tider är uppenbart. Träffar, kurser, cirklar, föreläsningar, årsmöten, styrelsemöten och andra möten är bara några exempel.
 
Många klubbar har redan provat på att använda olika verktyg så att kunna utbyta erfarenheter på detta sätt var extra intressant. Många vittnar om att det har stor betydelse att kunna se varandra och få respons. Mimik, leenden, uttryck gör det mer levande.
 
Att ringa runt till medlemmarna uppskattas också. Om flera aktiva delar upp telefonlistan så går det lättare. Seniorer i karantän är pratsugna så man får räkna med att samtalen tar viss tid. Däremot går det mindre bra med telefonsupport, hur bemannad supporten än är, det är få som ringer. Att skicka mejl till medlemmarna verkar också vara en god idé. Facebook grupper fungerar ibland, men har en viss tröghet.
 
Att uppdatera webbplatsen är viktigt även om uppfattningen är att det inte är så många som besöker den. Medlemmarna kanske tror att allt är inställt! Men är webbplatsen uppdaterad och man ofta hänvisar till den så kanske också antalet besökare ökar. Lämna tips, hälsningar, upplys om digitala aktiviteter, dela information.
 
I dessa tider gäller det att använda flera kanaler både befintliga och pröva nya. De kompletterar varandra.
 
Ett bra tips om Zoom-manual delas/skickas via mejl till alla som deltog vid mötet.
Mötet förutsatte anmälan i förväg och alla fick gå via ”ett väntrum” för att beviljas inträde till mötet (säkerhet).
 
Några kommentarer
Kul att vara med att testa Zoom! Den sociala samvaron är viktig! Jag ska delta vid en studentfest i utlandet via ett videomöte! Bra med möten där några från varje klubb kan delta på detta sätt. Bra med ett förmöte! Tack för dagens möte!
2020-05-06
BS