Studiematerial

Vill du gå en kurs, se information hos din lokala klubb eller angränsande klubb: SeniorNet-klubbar i Sverige

Lämna gärna synpunkter till webbredaktor@seniornet.se. Även fler förslag till länkar efterlyses. Har din  klubb utbildningsmaterial som ni kan tänka er dela till andra?

Plattformar

Tillämpningar

 

Uppdatering pågår

Vi har ändrat strukturen under de tidigare rubrikerna Utbildning och IT.
Denna sida ersätter ALLA tidigare undermenyer under både Utbildning och under IT.
Vi hoppas detta ger en bättre överblick över allt som finns. Återstår för oss alla att uppdatera och underhålla innehållet.
Länkar till externa sidor är fria. Våra egna medlemssidor kräver medlemsinloggning.

Detta är en test och inte  genomfört helt.

 

Uppdaterad januari 2018 av Solvig Grönstedt