Studiematerial

För kurser, se din lokala klubb eller angränsande klubb: SeniorNet-klubbar i Sverige

Vi har ändrat strukturen under Utbildning och IT. Det ska bli enklare att hitta.
Denna sida ersätter ALLA undermenyer under både Utbildning och under IT.
Ger en bättre överblick över allt som finns. Allt gammalt är med. Återstår för oss alla att uppdatera/underhålla.
Länkar till externa sidor är fria. Våra egna sidor kräver medlemsinloggning.

Kom gärna med synpunkter till webbredaktor@seniornet.se. Även fler förslag till länkar. Din klubbs utbildningsmaterial?

Plattformar

Tillämpningar

Uppdaterat november 2017 av Solvig Grönstedt