Studiematerial

Vill du gå en kurs, se information hos din lokala klubb eller angränsande klubb: SeniorNet-klubbar i Sverige

Lämna gärna synpunkter till webbredaktor@seniornet.se. Även fler förslag till länkar efterlyses. Har din  klubb utbildningsmaterial som ni kan tänka er dela till andra?

Plattformar

Tillämpningar

Vi har ändrat strukturen under de tidigare rubrikerna Utbildning och IT.
Denna sida ersätter ALLA tidigare undermenyer under både Utbildning och under IT.
Länkar till externa sidor är fria. Våra egna medlemssidor kräver medlemsinloggning.

Uppdaterad januari 2018 av Solvig Grönstedt