Om SeniorNets utbildningar

SeniorNet Swedens mål är att utveckla kunskapen hos dig som medlem om IT och internet och använda de tjänster och möjligheter som dagens kommunikationsteknik ger.

datorutbildning

Våra klubbar runtom i landet håller kurser i allt från grundläggande kunskap i digital teknik och internet till mer avancerade cirklar om t ex foto och bildhantering, surfplatteanvändning för iPad och Androidplattor, smartphones, släktforskning med mera.

Besök klubbens egen webb för mer information.

Sidan är under uppdatering.

2019-09-21