Om SeniorNets utbildningar

SeniorNet Swedens mål är att utveckla kunskapen hos dig som medlem om IT och internet och använda de tjänster och möjligheter som dagens kommunikationsteknik ger.

Våra klubbar runtom i landet håller kurser i allt från grundläggande kunskap i digital teknik och internet till mer avancerade cirklar om t ex foto och bildhantering, surfplatteanvändning för iPad och Androidplattor, smartphones, släktforskning med mera.

Besök klubbens egen webb för mer information.

Sidan är under uppdatering.

2019-09-21