Operativsystem

Ett operativsystem är länken mellan datorns maskinvara och de program som används på datorn. Operativsystemet är ansvarigt för hanteringen av central maskinvara, koordinationen av datorns aktiviteter och för fördelandet av resurser på datorn.  

Ett operativsystem kan delas upp i tre delar:

  1. Kärnan hanterar datorns maskinella resurser.
  2. Användarprogrammen ger användaren möjlighet att använda systemet.
  3. Systembiblioteken är de programbibliotek som ger grundläggande infrastruktur för övriga program.

Vanliga operativsystem är Microsoft Windows, Apple Mac OS X, Solaris, Linux och Unix. Microsoft Windows har en starkt dominerande marknadsandel för persondatorer. Datorer som används som servrar kör oftare Unix eller Linux men även bland privata användare väljer många Linux. Unix är det system internet är uppbyggt på.

Microsofts operativsystem följer oftast med PC:n vid köpet och ett äldre operativsystem kan uppgraderas. Apples operativsystem är inbyggda i datorn när du köper den.
Linux är ett öppet källkodsprogram som är gratis och som du ladda ner från nätet. Observera att info och instruktioner är på engelska.

Du bör installera de uppdateringar som leverantören av systemet släpper. Uppdateringar görs för att införa mindre förbättringar, öka säkerheten och för att komma tillrätta med problem och buggar. Du kan välja att systemet automatiskt installerar uppdateringar allteftersom, eller du kan välja att uppdatera vid påminnelse eller begära en påminnelse senare.  Alternativt kan du själv regelbundet gå till leverantörens hemsida för att kolla om nya uppdateringar finns tillgängliga och i så fall installera dem.

Schematiskt ser en persondator (PC) ut så här: Hårdvara (datorn) > Operativsystem (exempelvis Windows 10) > Applikation (exempelvis Office 2013) > Användare.

Microsoft operativsystem

Apple operativsystem

Linux

 

Uppdaterat i februari 2019 av kansliet