Teknik och säkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Klicka på länkarna nedan så får du veta mer. Det finns checklistor till de flesta rubrikerna.

Äldres säkerhet

Säkerhet i hemmet  – Minska risken för fallolyckor

Uppdaterat i februari 2019 av Kansliet