Teknik och säkerhet

Vad är informationssäkerhet?

Klicka på länkarna nedan så får du veta mer. Det finns checklistor till de flesta rubrikerna.

 

Äldres säkerhet

Populära länkar: Säkerhet i hemmet,  Minska risken för fallolyckor, Undvik fallolyckor, Checklistor Säkrare hemma.
Skriv in ett av sökbegreppen ovan  på sidan som öppnas under Populära länkar.

Uppdaterat i november 2017 av Kansliet